Projekt Autobus “Čudesna šuma” u Korčuli

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti provodi Projekt Autobus “Čudesna šuma” u kontinuitetu od 2005. godine. Kroz projekt se želi djeci predškolske i školske dobi omogućiti razvoj stvaralačkih i kreativnih sposobnosti. Projekt Autobus “Čudesna šuma” odvijat će se 17. i 18. veljače 2011. u Korčuli na parkiralištu iznad OŠ P. Kanavelića

U četvrtak, 17. veljače, cijeli dan autobus će posjećivati školska djeca iu Korčule i područnih odjeljenja.
U petak, 18. veljače, kroz jutro – školska djeca, a popodne će grupe školske djece koje su pokazale poseban interes ponovo moći posjetiti autobus.

Kroz sadržaje Projekta Autobus „Čudesna šuma”, pod vodstvom stručnih osoba (nastavnika, odgajatelja, pedagoga, socijalnih radnika i psihologa) djeca u opuštenom ozračju, kroz igru i radionice, razvijaju svoje socijalne vještine – toleranciju, strpljivost, poštivanje pravila, uvažavanje različitosti, poštivanje tuđeg mišljenja, postizanje dogovora i nenasilno rješavanje sukoba; razvijaju komunikacijske vještine; likovno i glazbeno se izražavaju te usvajaju i druga znanja i vještine. Autobus je opremljen informatičkom opremom kojom se djeca, kroz igru, uče koristiti. Također autobus je opremljen i raznim didaktičkim igračkama te društvenim igrama. Navedena oprema omogućuje organiziranje niza kreativnih, glazbenih, likovnih, literarnih i informatičkih radionica.

Ciljevi provedbe Projekta su: razvijanje (širenje) usluga namijenjenih obiteljima s prioritetom za područja od posebne državne skrbi i ruralna područja, te područja s velikim brojem djece; dostupnost sadržaja i programa usmjerenih djeci iz ruralnih područja, područja od posebne državne skrbi te područja s manjim brojem odgojno-obrazovnih ustanova; poticanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da ustroje programe predškolskog odgoja te da osmisle sadržaje za kvalitetno provođenje slobodnog vremena učenika u osnovnim školama te ostvarivanje prava svakog djeteta da u potpunosti razvije svoje potencijale, kao i prava na slobodno vrijeme, igru i razonodu.