Prvi javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

U Narodnim novinama broj 90/2011 od 2. kolovoza 2011. godine objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Zakon je stupio na snagu dana 10. kolovoza 2011. godine. Gradonačelnik Grada Korčule svim vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Korčule upućuje prvi javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada ...

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

KLASA: 361-01/11-01/01
URBROJ: 2138/01-2-11-1
Korčula,  16. kolovoza 2011.

Prvi javni poziv
za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

U „Narodnim novinama“ – službenom glasilu Republike Hrvatske, broj 90/2011 od 2. kolovoza 2011. godine objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (dalje: Zakon). Zakon je stupio na snagu dana 10. kolovoza 2011. godine.

Sukladno odredbi članka 28. stavka 1. Zakona, jedinice lokalne samouprave su dužne najkasnije do 31. prosinca 2011. pripremiti popis svih onih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području, za koje već imaju saznanje na temelju prijava građana, postupanja komunalnih redara i drugih izvora.
Popis zgrada sadrži ime vlasnika/investitora zgrade i podatke o lokaciji (k.č.br., k.o. i/ili adresa).

Sukladno odredbi članka 28. stavka 2. Zakona, pozivamo sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Korčule radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

U narednom periodu na web stranici Grada Korčule, www. korcula.hr bit će objavljeni najvažniji detalji i obavijesti o načinu i uvjetima podnošenja zahtjeva.

Također molimo vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada kao i ostale sugrađane da se za sva eventualna pitanja i nejasnoće obrate Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule.

GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing., v.r.