Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeće Ustanove “Športski objekti Korčula”_2012

Na temelju članka 49. točke 14. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), a u svezi s člankom 19. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“,  Gradsko vijeće Grada …

Na temelju članka 49. točke 14. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), a u svezi s člankom 19. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“,  Gradsko vijeće Grada Korčule je na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2012. godine donijelo

R J E Š E N J E
o imenovanju članova  Upravnog vijeće Ustanove “Športski objekti Korčula”

  • Kompletan tekst Rješenja možete pogledati ovdje (.pdf)