Radni sastanak Zelenog tima 12.studenog u Korčuli

Na sastanku se naglasila važnost postojanja Zelenog plana te uopće izrade strateških dokumenata kojima bi, uz pomoć Lokalne akcijske grupe – LAG 5, aplicirali iste na EU fondove. Za početak važno je prikupiti precizne podatke kako bi se utvrdile potrebe našeg područja, te prema njima napravili projektne prijedloge koji bi dalje aplicirale na natječaje koji su otvoreni.