Radovi na izgradnji Pomorsko putničkog terminala Vela Luka

Radovi na izgradnji Pomorsko putničkog terminal Vela Luka započeli su 29. travnja 2014. godine na prostoru ispred nekadašnje tvornice za preradu ribe Jadranka. Po njegovoj realizaciji u Vela Luku će moći pristajati veći trajekti koji će u sezoni primati veći broj vozila. Drugi dio obale služit će za pristajanje manjeg trajekta za otok Lastovo .

Prema riječima ravnatelja Županijske lučke uprave Vela Luka Borisa Žuvele trenutno se radi na I. fazi – I. etapa. Do danas su izvršeni slijedeći radovi: Izvršen je iskop u mulju, pijesku i kršju. Izvršeno je oko 80 posto iskopa u matičnoj stijeni. U izradi su radovi općeg, filterskog i zaštitnog sloja. U kamenolomu se priprema kameni material, a u pogonu izvođača Viadukt d.d. su izrađeni montažni betonski elementi. Kraj radova očekuje se krajem ožujka 2015. godine.

– Okončanjem ove faze radova izgradit će se 100 metara nove obale i 60 metara obale u pokosu,  čime će se formirati dio manipulativnog platoa budućeg terminala na kojem će se u konačnici  odvijati promet ukrcaja vozila na trajekt tj. čekalište sa kapacitetom od 40 osobnih vozila. Također je u ovoj fazi planirano izvesti dva polera za privez brodova, sa sidrenim blokovima, te dio ispusta oborinske kanalizacije – objasnio je ravnatelj ŽLU Vela Luka Boris Žuvela.

Vrijednost ove faze radova iznosi 6.433.449,10 kn. Za cijelu prvu fazu  osigurano je 10 milijuna kuna, od toga 6 milijuna kuna iz sredstava HABOR-a i 4 milijuna kuna iz državnog proračuna putem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

Vrijednost projekta je oko 60 milijuna kuna s PDV-om  i projektom se planira izgraditi 470 metara obalne trase, pri čemu će se realizirati 2 trajektna veza. – jedan dužine 70 metara, sa potrebnim pratećim parkiralištem, prihvaćao bi trajekte maksimalne dužine do 100 metara, širine 17 metara, gaza do 4,5 metra i kapaciteta do 130 osobnih vozila, – drugi vez, dužine do 150 metara i parkirališni prostor. Vez bi prihvaćao trajekte maksimalne dužine do 150 metara, širine do 20 metara, maksimalnog gaza do 6 metara i kapaciteta do 300 osobnih vozila. Projektom koji  nadzire tvrtka Kozina projekti d.o.o. iz Trilja  se također uređuju zaobalne površine od cca. 18 000 m2. Projekt Pomorskog putničkog terminala Vela Luka je izradila tvrtka Obala d.o.o. iz Splita. Viadukt d.d. sve radove izvodi kao samostalan izvođač. Naime, ponuda Viadukta je u postupku javne nabave odabrana kao najpovoljnija.

Izgradnjom Pomorskog putničkog terminala na novoj lokaciji otvara se mogućnost izgradnje Ribarske luke kojoj gravitira veliki broj domicilnih ribara iz drugih područja Jadrana koji ribare u obližnjem akvatoriju, te izgradnju Luke nautičkog turizma, koja bi dala snažan poticaj daljnjem razvoju Vele Luke.