Raspušteno Gradsko vijeće Grada Korčule i imenovan povjerenik Vlade RH

U Narodnim novinama broj: 19/2011 od 11.02.2011. godine objavljena su Rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća i imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Grad Korčulu. Danom objavljivanja ova rješenja stupaju na snagu.

Na svojoj 106. sjednici, održanoj 3. veljače 2011. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Korčule, na osnovu kojeg članovima Gradskog vijeća izabranim na lokalnim izborima 2009. godine prestaje mandat. Sve ovlasti Gradskog vijeća preuzima povjerenik Vlade Republike Hrvatske. Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u gradskom proračunu.

Na istoj sjednici Vlada Republike Hrvatske donijela je i Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Korčule. Povjerenikom Vlade RH imenovan je Abel Brčić koji će početi obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja. Imenovani povjerenik za svoj rad odgovara i podnosi izvješća o svom radu Vladi Republike Hrvatske.

Rješenja objavljena u NN: