Rendez-vous, festival Francuske u Korčuli

U Korčuli će se tijekom srpnja i kolovoza održavati Rendez-vous festival u kojem će se prikazivati francuski filmovi sa hrvatskim prijevodom, susreti sa autorima, razgovor, predstavljanje i potpisivanje knjiga.

“Rendez-vous, festival Francuske u Hrvatskoj odvijat će se od svibnja do rujna 2015. godine u cijeloj Hrvatskoj te će tijekom višemjesečnog programa multidisciplinarnog karaktera s više od 150 događanja u 22 grada hrvatskoj publici predstaviti francusku kulturu u njezinoj punoj raznolikosti i bogatstvu, istovremeno je upoznajući s inovativnim dostignućima Francuske.”
Među 22 grada u Hrvatskoj je i naša Korčula, u Korčuli će se tijekom srpnja i kolovoza prikazivati francuski filmovi sa hrvatskim prijevodom, susreti sa autorima, razgovor, predstavljanje i potpisivanje knjiga. Autori koji će sudjelovati u festivalu su: Gabrijela Vidan, Antica Bavčević, Dragan Tupaić, Aline Apostolska, Serge Boichot, Jean-Arnault Derens… Tijekom rujna su Mediteranski dani obale i predstavljanje slikovnice, te dani Petra Šegedina, čitanje tekstova Petra Šegedina na hrvatskom i francuskom jeziku.

Raspored događanja i lokaciju možete vidjeti OVDJE!, a raspored kulturnih i društvenih događaja tijekom srpnja i kolovoza možete vidjeti OVDJE!