Revitalizacija projekta Zračna luka Korčula

U srijedu, 23.10.2013. godine održan je sastanak svih gradonačelnika i načelnika otoka Korčule vezano za revitalizaciju projekta Zračna luka Korčula i dogovora oko proslave 800 godina Statuta Grada i otoka Korčule.

Sastanku su prisustvovali: Gradonačelnik Korčule, Vinko Kapelina, načelnik općine Lumbarda, Joža Žmikić, načelnik općine Smokvica, Lenko Salečić, načelnik općine Blato, Ante Šeparović i načelnik općine Vela Luka, Tonči Gugić. Jednoglasno je podržana inicijativa za revitalizaciju projekta Zračna luka Korčula. Zatražit će se prijem u resornom Ministarstvu kako bi se dobila podrška za nastavak ovog projekta. Zračna luka Korčula doprinijet će boljoj prometnoj povezanosti otoka Korčule, poluotoka Pelješca ali i ostalih otoka kao što su Lastovo i Mljet.

Vezano za drugu točku sastanka, zaključeno je da će sve jedinice lokalne samouprave otoka Korčule sudjelovati u organizaciji proslave 800. obljetnice Statuta Grada i otoka Korčule. Naglašeno je kako je to najstariji pravni dokument u Hrvata i kao takvog ga je potrebno bolje valorizirati.