Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za prostorno planiranje

Na temelju članka 75.  i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) donosi se

R J E Š E N J E

o imenovanju člana Povjerenstva za prostorno planiranje

1. Mirko Duhović imenuje se za člana Povjerenstva za prostorno planiranje.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.

Tekst Rješenja možete vidjeti OVDJE.