Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata za područje kulture

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 21. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 3/18), te članka 22. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 10/18), donosi se

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa
i projekata za područje kulture

  1. U Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata za područje kulture imenuju se:
  • Lana Filippi Brkić, predsjednica
  • Milojka Skokandić, zamjenica
  • Marija Hajdić, član.

2. Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

                                                                        GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Rješenje možete preuzeti na linku.