Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za područje tehničke kulture

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 21. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 3/18), te članka 9. Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 5/18), donosi se

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Povjerenstva za područje tehničke kulture

 1. U Povjerenstvo za područje tehničke kulture imenuju se:
  – Lana Filippi Brkić, predsjednica
  – Milojka Skokandić, zamjenica
  – Marija Hajdić, član.
  .
 2. Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine.
  .
 3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

                                                                                                GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Rješenje možete preuzeti na linku.