Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore za područje tehničke kulture

Na temelju članka 80. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 3/18), donosi se

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore za područje tehničke kulture

  1. U Povjerenstvo za prigovore za područje tehničke kulture imenuju se:
  • Srđan Mrše, predsjednik
  • Željka Marunović, zamjenica
  • Marina Depolo, član.

2. Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine.
.
3. Zadaće ovog Povjerenstva su:

– rješavanje o prigovoru na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja za područje tehničke kulture
– rješavanje o prigovoru o dodjeli financijskih sredstava za područje tehničke kulture.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

                                                                                                                                      GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Rješenje možete preuzeti na linku.