Rješenje o imenovanju članova Stožera

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07 i 38/09, članaka 6. i 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08 i 44/08) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada …

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07 i 38/09, članaka 6. i 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08 i 44/08) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013. godine donijelo je

R J E Š E N J E

o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Korčule

1. U Stožer zaštite i spašavanja Grada Korčule imenuju se:

1/ IVO SILIĆ, ing. pom. prometa, zamjenik gradonačelnika, načelnik Stožera,

2/ ŽITOMIR LOZICA, zapovjednik DVD Korčula, član (za protupožarnu zaštitu),

3/ ANDREA PALER, dr. med., voditeljica Ispostave ZHM DNŽ, član (za medicinsko zbrinjavanje),

4/ MARKO MILAT, dipl. ing., direktor KTD „Hober“ d.o.o., član (za komunalne djelatnosti),

5/ SERGIJE VILOVIĆ, dr. vet., specijalizirana veterinarska ambulanta dr. Sergija Vilovića, član (za veterinarsko zbrinjavanje i       asanaciju),

6/ MARIJANA MILAT, ravnateljica Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva

Korčula, član (za zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju),

7/ DARKO PRIŽMIĆ, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanica Orebić, član,

8/ ZDRAVKO ĐULA, načelnik PP Korčula, član,

9/ VOJKO TROJAN, kapetan Lučke ispostave Korčula, član.

10/ SAŠA ĆURKOVIĆ, zapovjednik Zapovjedništva civilne zašite Grada Korčule, član.

4. Ova Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

Cijeli tekst Rješenja o imenovanju članova stožera pogledajte ovdje.