Rješenje o imenovanju ravnatelja Ustanove “Športski objekti Korčula”_2012

Na temelju članka 49. točke 13. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), a u svezi s člankom 28., 29., 30. i 67. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i …

Na temelju članka 49. točke 13. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), a u svezi s člankom 28., 29., 30. i 67. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 3. travnja 2012. godine donijelo

R J E Š E N J E
o imenovanju ravnatelja Ustanove „Športski objekti Korčula“

  • Kompletan tekst Rješenja možete pogledati ovdje (.pdf)