Rješenje o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje

Na temelju članka 45. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2013. godine donijelo R J E Š E N J E …

Na temelju članka 45. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2013. godine donijelo

R J E Š E N J E

o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje

  1. U Odbor za izbor i imenovanje  biraju se:
  • ANTE TVRDEIĆ, za predsjednika,
  • LEA ČUMBELIĆ, za zamjenicu predsjednika,
  • DARKO TARLE, za člana,
  • NIKA SILIĆ MAROEVIĆ, za člana,
  • MARKO SKOKANDIĆ, za člana.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 013-03/13-01/05
URBROJ: 2138/01-01-13-1

Korčula, 20. lipnja 2013.

PREDSJEDATELJICA

Ivona Kapor

  • Kompletan tekst Rješenja možete preuzeti ovdje (.pdf)