Rješenje o izboru i imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice „Ivan Vidali“

Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj 105/97, 5/98, 104/00 i 40/09 te članka 74. stavka 1. točke 7. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana …

Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj 105/97, 5/98, 104/00 i 40/09 te članka 74. stavka 1. točke 7. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 13. svibnja 2015. godine donio je

R J E Š E N J E
o izboru i imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice „Ivan Vidali“

1. TAJANA GRBIN, VSS, profesorica fizike i matematike, s više od pet godina rada u knjižničarskoj struci, izabire se za ravnateljicu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u Korčuli.

2. Imenovana se imenuje ravnateljicom na vrijeme od četiri godine, počevši danom 16. lipnja 2015. godine.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom odnošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

Cijeli tekst Rješenja možete vidjeti OVDJE.