Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Korčule (2011)

Na temelju članka 62. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članaka 25. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18. svibnja 2011. godine donijelo …

Na temelju članka 62. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članaka 25. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18. svibnja 2011. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru predsjednika Gradskog vijeća

Cijeli dokument pogledaje ovdje.