Rješenje o izboru zamjenice predsjednika i člana Odbora za proračun i financije

KLASA: 013-03/19-01/02
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 22. siječnja 2019.

Na temelju članka 67. a u svezi s člancima 31. i 46. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 14. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2018. godine donijelo

RJEŠENJE 
o izboru zamjenice predsjednika i člana Odbora za proračun i financije

Tekst rješenja u cijelosti možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.