Rješenje o određivanju glasačkih mjesta

Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma Grada Korčule donosi Rješenje o određivanju glasačkih mjesta za područje grada Korčule za provedbu Državnog referenduma


REPUBLIKA HRVATSKA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU DRŽAVNOG
REFERENDUMA GRADA KORČULE

Broj: 1/2012
Korčula, 03. siječnja 2012.

Na temelju čl. 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 33/96, 92/01, 44/06 – Zakon o državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06 – Odluka Ustavnog suda br. U-I-177/02, 69/07 – Odluka Ustavnog suda br. U-I-2051/07, 38/09, 85/10 – Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst) Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma Grada Korčule donosi

R J E Š E N J E
o određivanju glasačkih mjesta

1. Glasačko mjesto broj 1 u zgradi Centra za kulturu u Korčuli, a koje obuhvaća glasače s prebivalištem u Korčuli i to u sljedećim ulicama:

 • Arsenal, Bernarda Bernardi, Biline, Biskupa Luke Tolentića, Biskupije, Cvjetno naselje, Dinka Sarnečića Nedana, Dobrotvornosti, Don Jakova Salečića, Don Luke Depola, Don Pavla Poše, dr. Dinka Miroševića, dr. Vinka Foretića, Foša, Giunio, Hrvatske bratske zajednice, Ismaelli, Jakova Baničevića, Kalafata, Kanona A. Rozanovića, Kaporova, Knežev prolaz, Kovački prolaz, Korčulanskog statuta 1214, Korčulanskih bratovština, Marka Andrijića, Maksimilijana Vanke, Marinka Gjivoja, Most kraljice, Obala korčulanskih brodograditelja, Obala Vinka Paletina, Obala dr. Franja Tuđmana, Opata Don Iva Matijace, Pelavin mir, Plokata 19. travnja 1921., Pod Fortecom, Pomenića, Pred Sv. Petrom, Prolaz Boschi, Put Sv. Luke, Put Sv. Nikole, Prolaz tri sulara, Punta Jurana, Rafa Arnerija, Rampada, Stari grad, Strećica, Sv. Barbare, Sv. Roka, Šetalište Petra Kanavelića, Španić, Trg Antuna i Stjepana Radića, Trg korčulanskih klesara i kipara, Trg Kralja Tomislava, Trg Petra Šegedina, Trg O. Anđela Miškova, Trg Pomirenja, Trg Svih Svetih, Trg Sv. Marka, Trg Sv. Justine, ul. Od teatra, ul. 22. lipnja 1941., ul. 41., ul. 45., ul. 52., Žitnica.

2. Glasačko mjesto broj 2 u Hotelu Marko Polo u Korčuli, a koje obuhvaća glasače s prebivalištem u Korčuli i to u sljedećim ulicama:

 • Ante Starčevića, Autobusni kolodvor, Betlem, Borak, Iva Lozice, Korčulanskih domobrana, Put od luke, Šetalište Frana Kršinića, Šetalište Tina Ujevića, Trpimira Ivančevića, ul. 57. – neparni brojevi, Vrnička.

3. Glasačko mjesto broj 3 u Srednjoj školi Korčula – zgrada Sv. Anton, koje obuhvaća glasače s prebivalištem:

 • u Korčuli i to u sljedećim ulicama:
  Dominče, dr. Lovre Bosnića, Dubrovačka cesta, Lumbarajska cesta, otok Badija, otok Sestrice, otok Vrnik, Put Sv. Antuna, Soline, Šetalište hrvatskih mornara, ul. 36., ul. 53., ul. 54., ul. 56., ul. 57. – parni brojevi, ul. 58., ul. 61., ul. 62., ul. 63., ul. 65., ul. 66., ul. 67., ul. 68., ul. 69., ul. 72., ul. 73., ul. 84., ul. 85., ul. 86., ul. 87., ul. 88., ul. 89., ul. 90., ul. 91., ul. 92., ul. 93., ul. 94., ul. 95., ul. 96., ul. 97., ul. 98., ul. 99., ul. 100., ul. 102., ul. 103., Zagradac.
 • u naselju Žrnovo i to od kućnog broja 1061 do 1350.

4. Glasačko mjesto broj 4 u zgradi Osnovne škole u Žrnovu, koje obuhvaća glasače s prebivalištem:

 • u naselju Žrnovo to od kućnog broja 1 do 1060 i kućni broj 1400.

5. Glasačko mjesto broj 5 u Domu kulture u Pupnatu, koje obuhvaća glasače s prebivalištem:

 • u naselju Pupnat od kućnog broja 1 pa dalje.

6. Glasačko mjesto broj 6 u zgradi Osnovne škole u Čari, koje obuhvaća glasače s prebivalištem:

 • u naselju Čara i to od kućnog broja 1 pa dalje

7. Glasačko mjesto broj 7 u Hotelu „Mediteran“ u Račišću, koje obuhvaća glasače s prebivalištem:

 • u naselju Račišće i to od kućnog broja 1 pa dalje,
 • u Knežama od kućnog broja 1 pa dalje.

Članovi:                                                                                                Predsjednica:

1. Katarina Rendulić Vežić                                                            Marija Skokandić
2. Dario Farčić