Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za promet

KLASA: 022-06/13-02/01 URBROJ: 2138/01-02-14- Korčula, 30. srpnja 2014. Na temelju točke 2. Zaključka o osnivanju Povjerenstva za promet od 30. srpnja 2013. godine, donosi se R J E Š E N J E o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za promet 1. IVICA DRENO razrješuje …

KLASA: 022-06/13-02/01

URBROJ: 2138/01-02-14-

Korčula, 30. srpnja 2014.

Na temelju točke 2. Zaključka o osnivanju Povjerenstva za promet od 30. srpnja 2013. godine, donosi se

R J E Š E N J E

o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za promet

1. IVICA DRENO razrješuje se dužnosti člana Povjerenstva za promet, a umjesto njega, za člana Povjerenstva imenuje se JOŠKO RAĐA.

2. Ova Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec