Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 11. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 21. Statuta Dječjeg vrtića Korčula, donosi se R J E Š E N J …

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 11. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 21. Statuta Dječjeg vrtića Korčula, donosi se

R J E Š E N J E

o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula

Tekst Rješenja pogledajte ovdje (.pdf)