Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove „Športski objekti Korčula“

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 11. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 19. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, donosi se . . R J E Š …

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 11. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 19. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, donosi se

.

.

R J E Š E N J E

o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove „Športski objekti Korčula“

Tekst Rješenja pogledajte ovdje