Rješenje o razrješenju i imenovanju načelnika Stožera zaštite i spašavanja Grada Korčule

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 92/04, 38/09 i 127/10, članaka 6. i 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08 i 44/08) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća …

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 92/04, 38/09 i 127/10, članaka 6. i 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08 i 44/08) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 2. lipnja 2015. godine donijelo je

R J E Š E N J E

o razrješenju i imenovanju načelnika Stožera zaštite i spašavanja Grada Korčule


1. IVO SILIĆ, bivši zamjenik gradonačelnika Grada Korčule, razrješuje se dužnosti načelnika Stožera zaštite i spašavanja Grada Korčule.

2. MARKO SKOKANDIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Korčule, imenuje se za načelnika Stožera zaštite i spašavanja.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 013-03/15-01/13

URBROJ: 2138/01-01-15-1

Korčula, 6. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.