Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik_2012

Na temelju članka 67. i 167. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 3. travnja 2012. godine donijelo R J E Š E N J E o …

Na temelju članka 67. i 167. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 3. travnja 2012. godine donijelo

R J E Š E N J E
o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik

  • Kompletan tekst Rješenja možete pogledati ovdje (.pdf)