Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2014)

Sjednica je održana 16. lipnja (ponedjeljak) 2014. godine, s početkom u 18.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli. Sjednici je predsjedala Ivona Kapor – predsjednica Vijeća. Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu. Sjednica se prenosila …

Sjednica je održana 16. lipnja (ponedjeljak) 2014. godine, s početkom u 18.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici je predsjedala Ivona Kapor – predsjednica Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Vinko Kapelina – gradonačelnik, Ivo Silić – zamjenik gradonačelnika, Marica Kosović, v.d. pročelnica UO za proračun i financije, Ivan Blitvić, v.d. UO za  prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet (do 18.20 sati), Marica Kosović, v.d. pročelnice UO za proračun i financije i Srđan Mrše,  v.d. pročelnika.

Utvrđen je (početni) kvorum od 13 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Nika Silić Maroević i Željko Tomić.

Također, prije početka „Aktualnog sata“, predsjednica Vijeća se osvrnula na dio članka 103. Poslovnika, koji govori o usmenim vijećničkim pitanjima, iz razloga što su gradonačelniku na prošloj sjednici Gradskog vijeća postavljeni 4 usmena pitanja za koja su tražena i pisani odgovori, a pisani odgovori nisu dani, te kao svoju dužnost i obvezu traži od gradonačelnika da se pridržava Poslovnika, i traži od gradonačelnika u što skorijem roku pisane odgovore.

Skraćeni zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.

Audio zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.