Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 10. studenog (ponedjeljak) 2014. godine, s početkom u 18.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli. Sjednici je predsjedala Ivona Kapor – predsjednica Vijeća. Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu. Sjednica se prenosila …

Sjednica je održana 10. studenog (ponedjeljak) 2014. godine, s početkom u 18.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.
Sjednici je predsjedala Ivona Kapor – predsjednica Vijeća.
Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.
Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.
Ostali nazočni: Vinko Kapelina – gradonačelnik, Ivo Silić – zamjenik gradonačelnika, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Marica Kosović, v.d. pročelnica UO za proračun (do t. 4. 19,20 sati), i Srđan Mrše, v.d. pročelnika.
Prije početka sjednice, tj. utvrđivanja kvoruma, predsjednica Vijeća pročitala je Izvješće Mandatnog odbora o prestanku vijećničkog mandata Vjenceslavu Paiću Karegi i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjeniku vijećnika Jurici Volareviću (sastavni dio sjedničkog materijala), prema kojemu je vijećniku Vjenceslavu Paiću Karegi, temeljem ostavke prestao vijećnički mandat dana 31. listopada 2014., a zamijenio ga je Jurica Volarević koji je 7. studenog 2014. stekao pravo obnašanja dužnosti vijećnika u Gradskom vijeću, kao zamjenik vijećnika Vjenceslava Paića Karege.
Nakon upoznavanja Vijeća o izvješću Mandatnog odbora, vijećnik Jurica Volarević dao je svečanu prisegu, nakon čega se pristupilo utvrđivanju kvoruma.
Utvrđen je (početni) kvorum od 13 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Mario Sardelić i Darko Tarle.

AKTUALNI SAT
Željko Tomić pita gradonačelnika da li je išta poduzeo po pitanju molbe Spasa Krajančića koju je 3. 10. dostavio gradonačelniku, osobe koja jedina u Čari ne može doći do svoje kuće, jedino traktorom, i to putem kojeg on sam mora kositi, a ta njegova nevolja traje 60 godina.
Gradonačelnik odgovara da je točno da se je Spaso Krajančić javio sada Gradu vezano za navedeno, a javio se i ranije, i način na koji bi to trebalo riješiti da krene preko mjesnih odbora, to znači da smo mi, kao izvršna vlast dali nekoliko puta više sredstava mjesnim odborima, upravo zato da na svom lokalitetu pokušaju rješavati svoje probleme, a obzirom da je g. Spaso Krajančić zadužio svih nas svojim životnim putem i djelom, on će se pobrinuti da se to napravi čim prije.
Julio Marelić svoje pitanje vezuje za problematiku, tj. pitanja malog obalnog ribolova, a kao što svi znaju, ulaskom u EU, Hrvatska je prihvatila neke uvjete što se tiče ribolova i malog ribolova u RH, pa je shodno tome do kraja 2014. godine dopušteno da osobe koje su imali dozvole za mali obalni ribolov da mogu te iste dozvole koristiti do kraja 2014. godine, pa se postavlja pitanje, što nakon 2014. godine, dolazi 2015. i vjerojatno neki problemi, neki novi pravilnici, neke nove objave…, stoga se je on malo založio i kontaktirao Ministarstvo poljoprivrede, pomoćnika ministra zaduženog za ribarstvo, i načelnika Sektora Uprave za ribarstvo, s kojima je razgovarao vrlo otvoreno, i koji su mu rekli kako do kraja godine ide novi zakon, tj. izmjene i dopune zakona o ribarstvu u Hrvatski sabor, i kako Hrvatska ima šanse da bi do kraja godine izlobirala u Europsku komisiju da dozvole za mali ribolov ostanu, međutim kako se ne bi ostalo na „rekla kazala“, gospoda iz Ministarstva su izrazili želju da dođu u Korčulu i održe jedna skup gdje će se zainteresiranim ljudima, građanima ovog Grada, objasniti koje su im šanse u sljedećoj 2015. godini, pa je razmišljanja kako bi Grad Korčula, zajedničkom suradnjom s Općinom Lumbarda i Općinom Orebić, trebali poslati jedan dopis Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za ribarstvo, na kojem ćemo tražiti da oni izađu na teren, ovdje u Korčuli, gdje bi trebali osigurati prostor, tj. salu, gdje bi se održao taj javni skup, gdje bi se ljudima, stanovnicima, detaljno prikazalo, na koji način i kako mogu nastaviti te dozvole za mali ribolov, pa pita gradonačelnika da li je on sprema ovu inicijativu prihvatiti, a on kao Gradski vijećnik, stavit će se na raspolaganje da iskordinira taj skup, a njihov je prijedlog je da bi to moglo biti do kraja mjeseca.
Gradonačelnik iznosi da podržava tu inicijativu, te traži od vijećnika da se javi kada mu bude nešto trebalo vezano za to, a Grad će to svesrdno pomoći.
Lea Čumbelić pita gradonačelnika da li je upoznat s problematikom puta prema Rasohatici i novonastaloj situaciji, naime radi se o cesti koja spaja dva naseljena mjesta, Postranu i Rasohaticu, a prema njezinim saznanjima postoji obimna dokumentacija koja je zaprimljena (prvo zaprimanje datira s datum 3. 4. 2013.) u Gradu na tu temu, pa pita gradonačelnika što je poduzeo u vezi s time, i da li je u planu tu cestu koja je u lošem stanju asfaltirati budući da se uvala koristit i u turističke svrhe i da je ona nastanjenja (ima osoba s adresom u Rasohatici).
Gradonačelnik iznosi da ukoliko je upoznat, ako ne griješi, put prema Rasohi postoji, ali je onaj put koji bi trebao biti u funkciji, odnosno sadašnji put nije izveden gdje bi po katastru trebao biti. U procesu izmicanja tog puta, došli se do toga da ima stranki koje se žale, i potrebno je sve zainteresirane, odnosno sve vlasnike parcela koje dotiču taj put koji je ucrtan po katastru skupiti i naći zajednički jezik da se iskolčavanje, ili kako se to zove, obilježavanje te nove trase obavi, to iskolčavanje je zaustavljeno zbog žalbi susjeda koji se nisu slagali s tim putem, tako da se radi na toj problematici, i nada se će se to riješiti na zadovoljstvo…
Lea Čumbelić iznosi, kao sugestiju, da se po tom pitanju zaista nešto napravi i da se da ljudima odgovore.
Antun Borovina pita gradonačelnika, a s obzirom da se u posljednje vrijeme čuju informacije o ozbiljnim neriješenim financijskim odnosima KTD „Mindel“, Općine Lumbarda i Grada Korčule, s jedne strane, i Obšivača, kao izvođača sanacije „Kokojevice“, s druge strane, da odgovori na pitanje, koliko je točno da tvrtka Obšivač potražuje više od milijun kuna za sanaciju deponija, a da je u stvari sanacija preplaćena za više od 3 milijuna kuna, što je potvrdio i sudski vještak, i koliko se može čuti Fond za zaštitu okoliša, kao sufinancijer, je bio puno mudriji a time i puno pametniji pa zadnje pozicije nije priznao niti platio, i Općina Lumbarda i Grad Korčula su sve uredno i bez pogovora platili bez obzira na stav Fonda, na kraju ispada da smo bacili ozbiljne količine novca koje će biti teško povratiti, pa moli za objašnjenje.
Gradonačelnik odgovara da se je dosta prije nego je on preuzeo ovu dužnost dogodilo to što je sada spomenuto, znači radovi na sanaciji odlagališta „Kokojevica“ su trebali biti napravljeni, postoji izvođač postoji nadzor, došlo se je do toga da su neki radovi prihvaćeni nadzorom ali nisu obavljeni, i to odvjetnici trebaju riješiti, u kojem roku, ne zna, ali bilo je nepravilnosti i te nepravilnosti trebaju institucije ove države rješavati.
Jurica Volarević ističe da njih u stranici HSP interesira stanje u Radio Korčuli, kome direktor podnosi izvješće, tko piše rješenja o honoraru, koliko zaposlenici realno rade a koliko su plaćeni, koliko Grad Korčula plaća troškove Radio Korčule, saznali su nevjerojatne podatke, a to je da honoriramo dopisnika iz Orebića koji se javlja jedan put tjedno, a zar to ne bi mogla biti obveza Općine Orebić, a boli ih i ime Nika Perića, koji je nedavno dobio nagradu Grada Korčule za životno djelo, baš zbog dugogodišnje novinarske kronike grada Korčule, a njegovo djelo se u Radio Korčuli ne pronalazi, traži i u ime mnogih sugrađana da se Niko mora angažirati s njegovim vijestima u program Radio Korčule jer jedino iz njegovih izvješća u drugim medijima saznajemo mnoge nepoznanice iz vlastite gradske zajednice, i ako se trenutno ne može odgovoriti, traže pismeni odgovor.
Gradonačelnik ističe da je Grad Korčula suvlasnik Radio Korčule s 25%, a Radio Korčula funkcionira tako podnosi godišnja izvješća, i ta izvješća se prihvaćaju ili odbijaju, do sada su se uglavnom prihvaćali na Skupštini. U tim izvješćima se vidi na što se troše novci, i od kuda se novci priskrbljuju, tako da do sada nije bilo nekih posebnih situacija.
Ante Tvrdeić pita gradonačelnika, u kontekstu novog Zakona o linijskom obalnom prometu i Pravilnika o pravima na povlašteni prijevoz u javnom pomorskom prijevozu, korisnici s prebivalištem na otoku, mogu koristiti pravo jednog polazno-povratnog putovanja dnevno s popustom, pa pošto mi koji živimo na otoku, kada automobilom putujemo preko poluotoka Pelješca, obično koristimo trajektnu liniju Dominče-Orebić, i Trpanj-Ploče, dakle dvije linije, pa postaje upitno da li ćemo na obje imati popust, a osobno je upito slično pitanje Agenciji za obalni linijski promet, gdje je dobio odgovor da za sada imamo povlasticu isključivo na liniji Dominče-Orebić i Ubli-Vela Luka-Split, to znači da na liniji Trpanj-Ploče nećemo imati povlasticu, pa je vjerojatno da ćemo tada morati ići dužim putem, preko Neuma, i u tijeku su pregovori, i ukoliko se Pravilnik bude mijenjao, da će javnost pravovremeno biti obaviješteni, da li je upoznat s tim problemom, da li je s nekim od nadležnih razgovarao, jer je uvjeren da se ovaj propust još uvijek može ispraviti.
Gradonačelnik odgovara da je upoznat s ovim problemom i čim se je on pojavio kontaktirani su nadležni, poglavito Agenciju za obalni linijski promet, a njihov odgovor koji smo dobili je da je intencija ovih novih pravila je u tome, ne da ograniči ili da smanji otočana da dolaze na kopno po povlaštenoj tarifi, nego da se izbjegnu zloupotrebe, a zloupotrebe su bile otprilike da netko tko ima pravo na povlašteni prijevoz, kupi kartu i da je onom tko nema pravo na povlašteni prijevoz. Nije da je zakon do kraja pravičan, ali misli da je za sada ovo naš problem koji mi sada imamo i koji je realan, naša alternativa za liniju Trpanj-Ploče je kroz drugu državu, kroz Neum, i misli da ćemo to uspjeti riješiti, ima još dosta sličnih problema na Jadranskoj obali, tako da očekujemo sada uskoro da će se nešto promijeniti na tome.
Zoran Čumbelić, s obzirom da je sada u izradi službenih redova za linije u novoj sezoni, i Agencija za obalni linijski promet razmatra prijedloge, pita gradonačelnika da li je Grad Korčula napravio nešto po pitanju konkretnog prijedloga za usklađenje linija Orebić-Korčula i Trpanj-Ploče, i to najmanje dvije linije u zimskom periodu i tri linije u ljetnom periodu za koje misli da bi mi, kao Grad, trebali dati prijedloge Agenciji da se napravi korekcija, kako bi se te linije mogle objediniti, odnosno kako bi mi kao građani Grada Korčule, bez problema i nesmetano mogli ovu sadašnju liniju Korčula-Orebić i u nekom normalnom roku da se može pristići na trajekt za Ploče, za što daje primjer linije u 8.00 sati, iz Korčule za Orebić, a u 8,30 ide trajekt iz Trpnja za Ploče, praktički je nemoguće da mi kao građani budemo korisnici te linije, a radi se praktički o pola sata, pa ukoliko Grad Korčula do sada nije došao s nekakvim konkretnim prijedlogom, njegova je sugestija da se formira jedna malu skupina, tu se radi o 4-5 linija, i da se ide s konkretnim prijedlogom prema Agenciji, kako od slijedeće godine i,ali ove probleme.
Gradonačelnik smatra to dobrom idejom i kao takvu je podržava, pa predlaže da se vide kasnije ovih dana, da se utječe dok se može jer u samoj sezoni je to jako teško, i sada je pravo vrijeme za to.
Zoran Čumbelić zahvaljuje se gradonačelnik, ali radi naših građana treba pojasniti, da su mu se stvarno obraćali izravno, s pozicije onog što je u Jadroliniji, a to je član NO, međutim tu treba povući jasnu razliku da je Jadrolinija, brodar, koji vozi po naputku Agencije, ona nije u mogućnosti sama mijenjati vozni red, a ona će voziti onako kako Agencija odredi, a kao što je gradonačelnik rekao, sada je pravo vrijeme da mi (Grada) idemo prema Agenciji s konkretnim
Marko Skokandić ističe da je za 8 dana tužna obljetnica pada Vukovara, a Grad Korčula je jedna od rijetkih gradova koji nije žrtvu toga grada počastio imenom jedne ulice, i s toga razloga je HSS Grada Korčule u 12. mjesecu prošle godine predložio i predao na protokol, da se jedna ulica u gradu Korčuli, koja sada nema imena, imenuje u Ulicu grada Vukovara, a prošlo je godinu dana, i s obzirom na datum koji je uskoro, pa pita zašto se do dan danas ništa po tom pitanju dogodilo, navodeći da je tada dobiveno objašnjenje da treba najprije formirati povjerenstvo za imenovanje ulica i trgova u gradu Korčuli, s obzirom na novi sastav Gradskog vijeća, i to je Povjerenstvo imenovano na 8. sjednici GV u 3. mjesecu 2014. koje se nije ni dan danas sastalo i do dan danas nije odlučeno.
Gradonačelnik odgovara da će se sazvati Povjerenstvo i to staviti na temu i doći s prijedlozima na GV.
Marija Šegedin svoje pitanje postavlja gradonačelniku, a vezano za očuvanje i održavanje prirodnih vrijednosti prostora na području Grada Korčule, pri čemu se fokusira na lokalitet, i to na poseban rezervat šumske vegetacije „Kočje“ kod naselja Žrnovo, predjela koje je 1962. godine upisan u registra zaštićenih objekata prirode, a koji institucionalno upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području DNŽ, gdje se upravljanje i zaštita provodi temeljem posebnim propisa, odluka i prostornih planova posebnih obilježja čije je donošenje i provedba u nadležnosti i DNŽ ali i Grada Korčule, i gdje smo svjedoci da se neovlašteno i nepropisno postavljaju orijentacijski znakovi, pristupni su putovi zarasli i teško prohodni jer se godinama ne održavaju, vrši s neovlaštena i nestručna sječa pojedinih stabala, smeće i otpad se nekontrolirano bacaju, na sve strane stvaraju se divlja odlagališta, nadalje neadekvatno i neodgovorno komercijalno iskorištavanje lokaliteta od strane pojedinih fizičkih i pravnih subjekata, stoga se ima za posljedicu da „Kočje“ sve manje i teže ostvaruje svoju temeljnu javnu funkciju, da budu na raspolaganju posjetiteljima koji će uživati u njihovim blagodatima i vrijednostima uz minimalan negativni utjecaj, pa pita što Grad i gradonačelnik poduzimaju da se osiguraju uvjeti za provedbu programa održavanja i unapređenja posebnih zaštićenih dijelova prirode na području Grada, koje bi trebalo regulirati osmišljeno, prihvatljivo i održivo korištenje ovog vrijednog i zaštićenog prirodnog resursa.
Gradonačelnik u odgovoru ističe, da što se tiče „Kočja“, da je on osobno bio tamo prije nekoliko mjeseci i prošao je tim stazama, koje nisu nekako posebno uređene ali to je takav tip staža, ali tamo nema nikakvih divljih odlagališta, i zaraslo je u jednu normalnu mjeru, i postojeći šetači-planinari normalno prolaze, i ako je točno što je vijećnica rekla, može se provjeriti pa će se nešto poduzeti, jer ustanova koja upravlja „Kočjama“ je jedna ozbiljna ustanova ali vrlo malog proračuna, tako da nam fizički ne može pomoći osim što nam može odobriti da nešto učinimo. Inače, kako gospodarimo ostalim bogatstvima Grada Korčule, daje primjer da se proračunom financira projekt za uređenje „Hobera“ (park-šuma) i kada projekt bude gotov, takmičit ćemo se na nekom od natječaja za dodjelu sredstava za uređenje „Hobera“, pa će se tako nastaviti i za ostale lokalitete.
Ivona Kapor pita gradonačelnika da objasni zašto je savjetnica za marketing i medije putovala u Strasbourg, gdje nije problem što je putovala u Strasbourg, međutim je putovala na trošak našeg proračuna, iako nije bila službeno pozvana, pa još i samim time ni smještaj nije plaćen od strane organizatora već je to učinjeno iz Gradskog proračuna, stoga je interesira čije je interese zastupala u Strasbourgu i koja je njena misija tamo bila s obzirom da nisu vidljivi nikakvi rezultati njenog….tamo.
Gradonačelnik ističe da je savjetnica za medije i marketing bila na službenom putu u Strasbourg, i normalno je da je onaj tko je i poslao na službeno putovanje i te troškove plaća, inače njezina zadaća je bila medijska eksponiranost toga događaja, znači to je bio jedan od dva završna događaja u proslavi 800-godina Statuta grada i otoka Korčule, i misli da je ona taj dio medijski korektno obavila, i to njegovo mišljenje, a ostalo se može u računovodstvu provjeriti.
Ivona Kapor ističe da je pitanje postavljeno zbog toga što je zamjenik gradonačelnika bio tamo službeno pozvan, i on je sam platio svoj boravak u Strasbourgu, a njezin boravak, a napominje da iako nije bila službeno pozvana, plaćen je iz proračuna Grada Korčule, pa onda predlaže da gradonačelnik organizira jedan izlet za sve Gradske vijećnike u Strasbourg ili Bruxelles da to plati iz proračuna Grada Korčule.
Vjeran Filippi pita gradonačelnika što je poduzeo po pitanju restrukturiranja KTD „Hobera“, kako bi tvrtka mogla odgovoriti izazovima koji se stavljaju pred njima, ne samo novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, već i drugim zakonskim mjerama, a i onim što smatramo svi mi, a to je pitanje uređenja svih mjesta našeg Grada, hortikulturnog kao i onog što se tiče samog čišćenja Grada, a isto tako pitanje koje se tu nameće su smjernice EU vezano za funkcioniranje komunalnih poduzeća koja jasno govore u kojem segmentu su moguća tržišna konkurencija unutar komunalnih poduzeća, koja jasno govore o obvezama gradova da neke djelatnosti nabavljaju preko javnih natječaja, smjernice koja traže od komunalnih poduzeća da ne grupiraju svoje djelatnosti već da odvajaju svoje djelatnosti i da svaku djelatnost osnivaju posebno poduzeće, naglašavajući da odgovornost za čistoću Grada Korčule nije na Hoberu nego na Gradu Korčuli, tako je Zakonom komunalnom gospodarstvu definirano, i Hober je dužan obavljati samo one djelatnosti za koje ima ugovor i koje su plaćene, a uprava i Nadzorni odbor Hobera dužan je prije svega štiti interese Hobera a ne Grada, stoga smo mi dužni ustrojiti organizaciju koja će strogo vidjeti koje to djelatnosti donose dobit a koje ne donose dobit, da se vidi što i koliko moramo platiti neku uslugu, vidjeti da li se na tržištu može nešto dobiti povoljnije, i ono što je najvažnije, kako ekipirat to poduzeće, u kadrovskom, financijskom i bilo kojem drugom smislu, kako bi se moglo odgovoriti svim izazovima, a on toga za sada ne vidi ništa, a puno prije je ovu temu pokretao, i za vrijeme prijašnje a i sadašnje vlasti, ali nažalost nije vidio neke velike želje da se suštinski stvari riješe…stoga pita ponovno pita gradonačelnika da odgovori što je po pitanju restrukturiranja Hobera, kako bi bio u skladu s smjernicama EK, napravio, kako bi imali komunalno poduzeće koje može odgovoriti izazovima koje se pred Grad Korčulu nameću što se tiču uređenosti, još više što se tiče gospodarenja otpadom, i što misli napravi i predložiti ovom Vijeću, ili uz suradnju ovog Vijeća, pa da se zajedno se ustroji to poduzeće, tako bude sposobno odgovoriti svim tim izazovima, a da mu Vijeće osiguraju dostatna sredstva, ovisno o našoj procjeni, proračunu.
Gradonačelnik ističe da mu je drago čuti da iz Vijeća ide inicijativa da se pomogne u nekim ovakvim aktivnostima i misli da bi bilo dobro napraviti neku radnu grupu pa da se temu Hobera na njoj pretrese, sada Hober u okviru onih sredstava koja dobija od Grada radi jako dobro, a o ideji restrukturiranju može se prići za mjesec, mjesec i pol, kada mu vijećnici dadu povjerenje, onda imaju sljedeću godinu dana rada, ili ako mu uskrate povjerenje i idu novi izbori, onda će se restrukturirati Hober s nekim drugim gradonačelnikom, tako da se možemo već sada organizirati, ne treba nam za to puno, nekoliko ljudi, sigurno ćemo biti pametniji nego što može to biti on sam ili naše službe u Gradu, tako pozdravlja ovu inicijativu da Vijeće pomogne i da se uključi u rješavanje ove problematike.
Vjeran Filippi ističe, da ako je dobro razumio, odgovor je ništa.
Marinko Pažin pita gradonačelnika, kada će početi, ili iduće godine će to početi neki drugi gradonačelnik, uređenje Prolaza tri sulara, a u Proračunu je bilo, koliko se sjeća, planirano za to 700.000,00 kn, i svi znaju da u toj ulici ima 10 poslovnih prostora, gdje je zaposleno cca 30-tak djelatnika, a ti svi poslovni prostori uredno plaćaju spomeničku rentu, javnu površinu, poreze, prireze, zdravstveno i mirovinsko osiguranje, pa se od gradonačelnika traži da se počne čim oprije sa uređenjem te ulice jer nemaju normalne uvjete za rad, ove godine je bilo barem dva puta bila jedna velika količina vode, poplave i ostalo, a izračunao da barem godišnje ta ulica godišnje daje Gradu Korčuli milijun kuna, a od gradonačelnika se traži da barem 10%,15% vrati u tu ulicu, i mogla bi se srediti ta ulica.
Gradonačelnik odgovara da ako mu se da povjerenje za mjesec dana, da će se krenuti u to, a ako ne, onda će netko drugi gradonačelnik ili gradonačelnica to trebati to odraditi.
Nika Silić Maroević pita gradonačelnika, s obzirom na informaciju da Europski avio prijevoznik odustaje od Korčule, da li je točno, s obzirom da zatvara objekt koji je otvorio (u Rampadi) koji je trebao biti popratna aktivnost hidroavionima, da li je istina da su potpuno propali njihovi planovi s hidroavionima u Korčuli, i ima li još ikakve nade, i u kojoj je to fazi.
Gradonačelnik ističe da je skoro došlo do toga, da odustanu od hidroaviona u Korčuli, a možda će se u četvrtak dogoditi nešto što će omogućiti da hidroavioni lete, ali za sada se to zove „lobiranje“ pa ne bi s time do četvrtka izlazio van.
Julio Marelić pita gradonačelnika ili pročelnika (I. Blitvić), u kontekstu da je u rujnu 2014. godine krenula jedna peticija roditelja i mještana Čare, koji traže postavljanje „ležećih policajaca“ pored škole, odnosno vrtića u Čari, na županijskoj cesti koja prolazi kroz Čaru, da li su upoznati s ovom peticijom i da li će Grad, kao nositelj toga, krenuti tome da se postave „ležeći policajci“.
Ivan Blitvić odgovara da se je na Povjerenstvu za promet raspravljao ovaj zahtjev iz Čare i donio se zaključak da se krene u izradu dokumentacije koja je potrebna da bi se uopće mogla tražiti suglasnost, dakle prvi korak je izrada prometnog projekta, da bi se tim projektom išlo prema MUP-u da izda suglasnost, i Grad će postupiti kako je traženo.
Lea Čumbelić pita gradonačelnika što se je napravilo po prethodnom pitanju koje je postavila na prethodnoj sjednici a vezano je za oštećena stabla na potezu Novih puta, kao stabala u gradskom parku Hober, ono što je važno da govorimo o sigurnosti građana, pješaka i vozača, u sezoni koja sada kreće, a to je sezona vjetrova, a budući da na dnevnoj bazi prolazi tim cestama, stazama, putevima, a kao što je na prošloj sjednici kazala, jedna naša sugrađanka. veliko srećom nije stradala, dakle, što Grad poduzima po tom pitanju, odnosno što je gradonačelnik od zadnje sjednice poduzeo po tom pitanju.
Gradonačelnik odgovara da imamo Povjerenstvo za Hober (park šumu) i ono će to na svojoj sljedećoj sjednici to razmatrati pa će se odlučiti da li je to stvar koju može riješiti Hober (KTD) ili vatrogasci ili Hrvatske šume, koje su zapravo zadužene za takvu problematiku, oni gospodare šumama.
Marija Šegedin ističe da je upoznata sa zahtjevom situacijom Leda d.o.o., gdje je većina radnika poslana na prisilni godišnji, a budući da je proizvodnja stala postoji velika mogućnost da se oni i ne vrate na posao, stoga pita gradonačelnika da li je upoznat s tom problematikom, što on s pozicije Gradonačelnika Grada Korčule, može poduzeti u ovoj situaciji, i da li je imao kontakte od strane vlasnika i managmenta Lede.
Gradonačelnik odgovara da su upoznati s tom problematikom, ali nažalost izvršna vlast, Gradska uprava, ne može njima pomoći, to je ipak jedna privatna firma, a ono što iz našeg djelokruga što možemo pokušavamo, ali misli da nije tako strašna situacija, nije lijepa, to je istina…
Nika Silić Maroević pita gradonačelnika zašto Nadzorni odbor Hobera nema predsjednika i člana.
Gradonačelnik odgovara da nema zato što su predsjednik i član dali bezuvjetnu ostavku, a mi još uvijek nismo izabrali nove, a NO može raditi sa tri člana i radi, i danas je bila sjednica NO Hobera koja je prilično dugo trajala.
Ivona Kapor prije pitanja ističe, da je gradonačelnik dana 17. 10. potpisao zaključak kojim podržava nabavku i ugradnju dječjih sprava na dječjem igralištu, u iznosu od 86,437,50 kn, pa pita kako je moguće da prilikom potpisivanja takvog zaključka nije provjerio informaciju da li za teren koji se spominje kao dječje igralište u Čari postoji pisana suglasnost, s obzirom da nije u vlasništvu ni MO ni Vrtića a ni Grada Korčule, i s obzirom da se je gradonačelnik malo „izletio“ s potpisivanjem ovog zaključka a vezano za neriješene imovinsko-pravne donose čime se je doveo u prilično neugodnu situaciju, i ono što pokušava u suradnji s predsjednikom MO Čara je protuzakonito i još jednom napominje da ne postoji nikakva pisana suglasnost za korištenje terena na kojem planira montirati dječje igralište, a opremu je brže-bolje naručio 26. 10. 2014. bez da je pročelnicu za financije upoznao sa tim, odnosno narudžbenicom koja je taj dan krenula, i vidjeli da li u Proračuna Grada Korčule uopće ima novaca za takvo nešto, pa pita konkretno, čemu ovakva hitnost z realizaciju zaključka i zašto se nije mogla pričekati i objediniti javna nabava za sva tri planirana dječja igrališta.
Gradonačelnik odgovara da kad su u pitanju djeca i dječja igrališta, onda tu ništa nije hitno i ništa nije na brzinu, to se mora odmah reagirati čim je moguće, znači na prijedlog MO Čara, u okviru sredstva koja Proračuna predviđa da oni koriste za svoje potrebe, jest njihov prijedlog da se kupe igračke i postave na teritorij koji se već jedno 7,8 godina, ako se ne vara, koriste, ali ne zna točno da li se tamo djeca igraju ili ne, ali to tamo jedan ograđeni prostor koji se nalazi točno ispod vrtića, i ako 7,8 godina nitko nije ometao posjed, znači, nismo uopće išli za tim da smatramo da je to krivi potez. Suglasnost imamo, koja je uvjetovana popravkom jednog zida i kopanjem jednom malog kanala oko crkve, tako da ono što pripada crkvi može se koristiti za ove namjene, u slučaju da odradimo ovaj dio. Tako, da je to dnevna operativa koja će biti završena, važno je da te igračke dođu na svoje mjesto i da se djeca imaju gdje igrati ispred vrtića u Čari.
Ivona Kapor ističe da gradonačelnik nije odgovorio ništa, te ističe da prema dopisu župnika iz Čare koji obavještava da ne postoji nikakav pismena suglasnost koji je taj župni ured dao Gradu Korčuli, MO Čari ili bilo kojem pojedincu, a koja bi se odnosila na korištenje vrta pred dječjim vrtiće u Čari, znači nemoguće je da gradonačelnik priča o nekakvoj suglasnosti koju ima, jer suglasnost ne postoji, i pošto nije zadovoljna odgovorom, traži odgovor pismenim putem.
Jurica Volarević ističe da su Prvo selo, Kampuš i Žrnovska Banja jedina naselja bez čekaonice za autobus, pa pita gradonačelnika što može učiniti po tom pitanju.
Gradonačelnik odgovara da se nešto može učinit, ali sada u ovom trenutku napamet ne zna, ali neki put postoji…
Jurica Volarević dodaje da isto vrijedi i za Kneže i Račišće, koji isto nemaju čekaonu, te traži pismeni odgovor.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Julio Marelić, kao zamjenik predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik, iznio je zaključak Odboru da se o predloženim točkama dnevnog reda može pravovaljano raspravljati i da se mogu donijeti pravovaljane odluke, te da Odbor predlaže dopunu dnevnog reda, i to kao točku 8. – Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, i da se o toj točci može pravovaljano raspravljati.
Rasprave nije bilo.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća je stavila prijedlog Odbora za Statut i Poslovnik da se dopuni dnevni red na glasovanje.
Prijedlog dopune dnevnog reda prihvaćen je jednoglasno (13 „za“).
Nakon prihvaćanja dopune dnevnog reda s novom točkom 8. – Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, predsjednica Vijeća je stavila predloženi dnevni red, uključujući i dopunu, na glasovanje, koji je glasio:
1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća
2. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu
3. Konačni prijedlog Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora
4. Izvješće predsjednice o radu Gradskog vijeća za period od 1. srpnja 2013. do 15. listopada 2014.
5. Prijedlog za uređenje dječjih igrališta u Korčuli (park kod autobusnog kolodvora), Račišću i Čari
6. Suglasnost za upis založnog prava na kat. čest. 339/1, z.u. 1411, k.o. Korčula
7. Razrješenje i imenovanje člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule
8. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
Dnevni red je usvojen jednoglasno (13 „za“).

1. TOČKA – Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća
Rasprave, tj. primjedbi na zapisnik nije bilo.
Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća usvojen je jednoglasno (13 „za“).

​2. TOČKA – Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule
za 2014. godinu
Rasprave nije bilo.
Uvodno kraće obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2014., iznio je gradonačelnik, kao predlagač.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća je stavila konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje.
Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (13 „za,).

3. TOČKA – Konačni prijedlog Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara
i mjesnih odbora
U raspravi su sudjelovali vijećnici Julio Marelić, u ime kluba SDP/HNS, i Marko Skokandić, a detaljnije obrazloženje predložene Odluke iznio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika UO za opće poslove i mjesnu samoupravu.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća je stavila konačni prijedlog Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje.
Konačni prijedlog Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (13 „za“).

4. TOČKA – Izvješće predsjednice o radu Gradskog vijeća za period od 1. srpnja 2013. do 15.
listopada 2014.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Marija Šegedin, Vjeran Filippi i predsjednica Vijeća.
Na određenje predsjednice Vijeća, održana je stanka od 19.40 do 19.47 sati.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća je konstatirala da je Gradsko vijeće primilo na znanje Izvješće predsjednice o radu Gradskog vijeća za period od 1. srpnja 2013. do 15. listopada 2014.

​5. TOČKA – Prijedlog za uređenje dječjih igrališta u Korčuli (park kod autobusnog
kolodvora), Račišću i Čari.
Uvodno obrazloženje točke dnevnog reda iznijela je predsjednica Vijeća.
Rasprave nije bilo.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća je predložila i stavila na usvajanje sljedeći Zaključak:
1. Odobrava se uređenje dječjih igrališta u Korčuli (kod autobusnog kolodvora), što uključuje uklanjanje „Bounty broda“, i Račišću, u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Korčule za 2014. godinu.
2. Ovlašćuje se Gradonačelnik da poduzme potrebite radnje radi realizacije uređenja dječjih igrališta iz točke 1. ovog Zaključka, kao da se utvrdi tko će upravljati, tj. održavati dječje igralište u Korčuli (kod autobusnog kolodvora).
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.
Predloženi Zaključak usvojen je jednoglasno (13 „za“).

​6. TOČKA – Suglasnost na upis založnog prava na kat. čest. 339/1, z.u. 1411, k.o. Korčula
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik, kao predlagač.
U raspravi su sudjelovalo vijećnici Zoran Čumbelić, Nika Silić Maroević, Marko Skokandić, Ante Tvrdeić i gradonačelnik.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća stavila je prijedlog Zaključka o odobrenju upisa založnog prava na kat. čest. 339/1 k.o. Korčula, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje.
Prijedlog Zaključka o odobrenju upisa založnog prava na kat. čest. 339/1 k.o. Korčula, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, nije prihvaćen (1 „za“, 11 „protiv“, 1 suzdržan).

​7. TOČKA – Razrješenje i imenovanje člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule
Rasprave nije bilo.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća stavila je prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule, u tekstu kako je predloženo u radnom materijalu (razrješuje se Andrea Paller, dr. med., kao član Zapovjedništva CZ, a umjesto nje se imenuje Josipa Mićunović, dr. med.), na glasovanje.
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (13 „za“).

​8. TOČKA – Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014.
godine
Kraće uvodno izlaganje iznosi gradonačelnik.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Nika Silić Maroević, Lea Čumbelić, Julio Marelić, Zoran Čumbelić, Marko Skokandić i Vjeran Filippi, predsjednica Vijeća, gradonačelnik i Ivan Blitvić, v.d. pročelnika.
Repliku je imala predsjednica Vijeća (na izlaganje vijećnika Julia Marelića i v.d. pročelnika).
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća stavila je Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, na glasovanje (prihvaćanje ili ne Izvješća).
Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine nije prihvaćeno (5 „za“, 5 „protiv“, 3 suzdržana).

Završeno u 20.55 sati.

KLASA: 021-05/14-02/08
URBROJ: 2138/01-14-01-4
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Ivona Kapor

Audio zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.