SKRAĆENI ZAPISNIK SA 17. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE

Sjednica je održana 23. prosinca (utorak) 2014. godine, s početkom u 17.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli. Sjednici je predsjedala Ivona Kapor – predsjednica Vijeća. Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu. Sjednica se prenosila …

Sjednica je održana 23. prosinca (utorak) 2014. godine, s početkom u 17.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici je predsjedala Ivona Kapor – predsjednica Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Vinko Kapelina – gradonačelnik, Ivo Silić – zamjenik gradonačelnika, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Marica Kosović, v.d. pročelnica UO za proračun (od 17.30 sati), Mirjana Burica Žuvela, v.d. pročelnica UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, i Srđan Mrše,  v.d. pročelnika.

Utvrđen je (početni) kvorum od 14 vijećnika. Od početka nije nazočio vijećnik Zoran Čumbelić.

Prije početka „Aktualnog sata“, predsjednica Vijeća je predložila da s obzirom na dužinu dnevnog reda,  „Aktualni sat“ bude pola sata, umjesto jednog sata, na što je vijećnik Mario Sardelić prigovorio povredu Poslovnika smatrajući da Poslovnik previđa trajanje od jednog sata, a skraćivanje za pola sata neće puno doprinijeti brzini rada, stoga je predsjednica odustala od glasovanja za svoj prijedlog za skraćivanje.

AKTUALNI SAT

Ante Tvrdeić pita gradonačelnika u kojoj je fazi realizacija rekonstrukcije Doma zdravlja u Korčuli, za što je prije desetak dana u Županiji potpisan ugovor, kada se počinje s radovima i na koji način Grad Korčula misli sudjelovati u ovom projektu.

Gradonačelnik odgovara da je točno da je potpisan ugovor za rekonstrukciju Doma zdravlja, na 18 milijuna kuna, a radi se o dvije posljednje faze uređenja Doma zdravlja. Radove financira DNŽ s 10% a 90% Ministarstvo regionalnog razvoja, i Grad oko toga nema troškova. Ono, kako će se Grad uključiti u ovaj projekt, to je da smo u okviru naših planova i ovlaštenja ponudili izvođačima najveću moguću suradnju koju mi, kao Grad, možemo dati po tom pitanju. radovi započinju 7. siječnja 2015., a na objektu će biti angažirano do 90-tak radnika, a ugovor je potpisan na 120 dana (rok izvođenja).

Marija Šegedin prije pitanja, čita dopis direktorice tvrtke Regoč d.o.o. a koje je i dobio i gradonačelnik prije nekih mjesec dana, nakon čega pita gradonačelnika zašto je dozvolio da se uništi „brod“ (bounty brod u parku kod autobusnog kolodvora).

Gradonačelnik odgovara da je Vijeće jednoglasno na sjednici negdje početkom 11.-tog mjeseca, donijelo odluku o uklanjanju broda „Bounty“, i na temelju te odluke on je potpisao narudžbenicu za demontažu te igračke, a zašto je brod uklonjen, to Gradske službe nisu naložile, naime nitko to od njih ne bi to napravi prije nego što bi nove igračke došle.

Mario Sardelić pita gradonačelnika da odgovori koji je razlog da ne poštuje zakonske rokove za prijedlog Proračuna,  jer prema čl. 37. st. 4. Zakona o proračunu, gradonačelnik je dužan do 15. studenog tekuće godine podnijeti predstavničkom tijelu prijedlog proračuna i projekcija na donošenje.

Gradonačelnik odgovara da je Proračuna Grada Korčule zahtjevan dokument i da su imali teškoća u izradi, tako da ga nisu uspjeli napraviti na vrijeme, zato će se danas predložiti da se prijedlog Proračuna skine s dnevnog reda i da se predloži mjera privremenog financiranja od tri mjeseca, za vrijeme za koje će se imati dovoljno vremena da svi zajedno taj Proračun pregledamo i iskordiniramo.

Julio Marelić s obzirom da ima jednu informaciju,  a ta je da Grad Korčula ima obvezu ili je ta obveza završila po ugovoru, izdvajati mjesečni izdatak od 6-7 tisuća kn za troškove hostinga, za troškove održavanja programa koje smo prilikom kupnje prvih laptopa dobili kao Gradski vijećnici, pa ga zanima da li je taj podatak istinit, i ako je istiniti, da li je gradonačelnik upoznat do kada je ugovorena ta obveza Grada Korčule s tom tvrtkom, a ima informaciju da je ta tvrtka iz Rijeke.

Gradonačelnik odgovara da misli da je taj podatak točan, i ima još tu nekoliko stavki, od 1.800 do 3,4 tisuće kn, ali ne može sada točno odgovoriti što je točno uključeno, ali će odgovor dostaviti u pisanoj formi.

Julio Marelić ne inzistira na pisanom odgovoru, ali zamoljava gradonačelnika, da ako je podatak točak i ako je istekao ugovor, odnosno istekla ta ugovorna obveza s tom tvrtkom, da se uistinu raskine s time, i da se posao održavanja toga dade nekoj firmi s područja Grada Korčule, a ako nema iz Grada, ima na otoku.

Lea Čumbelić pita gradonačelnika, a koje je već prije postavljala, a odnosi se na neažurirane službene stranice Grada Korčule, dakle, nije objavljen prijedlog Proračuna za 2015. godinu, u rubrici „sjednice GV“ od 2015. do 2013. su objavljivani prijedlozi dviju točaka d.r. sjednice GV koja se održava danas, u rubrici „zapisnici GV“ objavljeni su prijedlozi još 8 točaka d.r. sjednice GV za danas, nema naslova niti popratnih materijala za sljedeće točke d.r., a uobičajno je da se svaka sjednica najavi u rubrici „najave sjednica“ i da se uz svaku točku d.r. prilože prijedlozi akata, a prethodna sjednica GV održana 18. 12. je najavljenja zapravo 15. prosinca, i to sve govori i da je ova sjednica najavljena nepotpuno i mimo uobičajne prakse, i već više smo puta upozoravali na propuste u informiranju  građana Grada Korčule, a događaju se zbog neažurnog i aljkavog vođenja službenih stranica Grada Korčule, stoga pita gradonačelnika zašto je uskratio svim građanima i građankama Grada Korčule pravo da makar, prije 4-5 dana prije ove sjednice, mogu pogledati njegove prijedloge rebalansa, novog proračuna, ili drugim riječima, da li gradonačelnik misli da su njegovi prijedlozi ovih temeljnih  najvažnijih Gradskih dokumenata toliko izvrsni, izvanredni, da će ih svi građani Korčule prihvatiti bez ikakve potrebe da ih uopće vide.

Gradonačelnik ističe da ovlašteni predlagač može predlagati na samoj sjednici dopunu dnevnog reda, a na vijećnicima je da to usvoje ili ne usvoje, tako da je to jedna legalna stvar, a podaci su došli u zadnji čas, i zato je to razlog zašto je išlo u zadnji čas. Što se tiče prijedloga Proračuna on je objavljen kada smo ga imali, a sigurno smo ga objavili na službenim stranicama kada smo ga poslali vijećnicima, ali će provjeriti, ali misli da je on objavljen.

Lea Čumbelić ističe da je dogovor kao da je s neažuriranim stranicama sve u redu, ali što je gradonačelnik kasnio s dostavom prijedloga Proračuna vijećnicima, tako je kašnjeno i sa cijelom javnošću, a ona govori 18 mjeseci apsolutnog ignoriranja jednog izuzetnog važnog punktova informiranja građana, a to su službene stranice Grada Korčule.

Gradonačelnik ističe da su službene stranice Grada svakim danom sve bolje, možda nismo još stigli do onog nivoa kojeg se očekuje, ali one imaju sve više podataka, i ako vijećnica ima neku ideju neka je da konkretno, a mi ćemo je pokušat provesti u djelo.

Lea Čumbelić navodi da primjećuje da su stranice ažurne vezane za fotografije s putovanja.

Jurica Volarević pita gradonačelnika koliko je upoznat s budućom investicijom kod crkve sv. Martina (Žrnovo), a njih iz HSP-a to zanima, iz razloga što je donator dobronamjerna osoba koja donira svoj novac a u ponudama koje su dostavljene donatoru od strane izvođača, navodi se da je investitor MO Žrnovo, dakle, tko su te osobe koje plemenite donacije prikazuju kao investicije MO i zašto inzistiraju da između svih dostavljenih ponuda radove izvodi izvođač koji nije dao najpovoljniju ponudu.

Gradonačelnik se očituje da će dati odgovor u pismenom obliku.

Jurica Volarević ističe da ih to zanima iz razloga, kome bi taj donator trebao uplatiti novac ako se u papirima kao investitor navodi MO Žrnovo, kao i to gdje se ta investicija spominje u Proračunu Grada Korčule za mjesne odbore a radi se o cca pola milijuna kuna, i s obzirom da se radi o povećoj svoti novaca zahvalio bi se na pismenom odgovoru.

Marko Skokandić pita kada će Grad Korčula definirati svoje prijedloge i svoje potrebe za nadolazeće izmjene i dopune PPU GK, čije postupak donošenja u tijeku, a očekuje se ubrzo i javna rasprava, odnosno da li se rok do Nove godine produžava i hoćemo li napokon staviti na Gradsko vijeće ili neko povjerenstvo ili neko treće tijelo raspravu i prijedloge Grada Korčule prema izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Korčule.

Ivan Blitvić (v.d. pročelnika) u odgovoru (kao stručno tijelo) ističe da se ovdje radi o tri stvari. Prva stvar je da Grad Korčula, nažalost još nema povjerenstvo za izradu prostornih planova, koje je nekad postojalo, i to je povjerenstvo dobro radilo i bilo je od pomoći i Gradskoj upravi, gradonačelniku i Gradskom vijeću, te se nada da će se povjerenstvo uspjeti formirati od stručnih ljudi u Korčuli, i da će se imati za kratko vrijeme. Vezano za potrebite izmjena u Županijskom planu, nama je na jednom sastanku u Županije, prije nekih mjesec dana, rečemo da otprilike do Nove godine možemo podnijeti zahtjev za uvrštavanje naših zahtjeva u izmjene PP Županije, i to mi možemo još uvijek napraviti, i to ćemo napraviti. Što se tiče izmjena i dopuna PPUGK, praktički je odrađeno 95% stvari i spremni smo za javnu raspravu ali prije toga trebamo na GV donijeti još jednu odluku o izmjeni odluku o izmjeni jer smo tu ubacili nekoliko stvari koje nisu navedene u odluci o izmjeni i onda postoji mogućnost da takva odluka….Zaista se nada, da ćemo imati GV iza Nove godine, i vjerujemo da bi negdje oko 10-tog siječnja mogli imati sjednicu GV na ovu temu, imat ćemo nacrt Plana za javnu raspravu i odmah ćemo sazvati javnu raspravu. dakle, javna rasprava može započeti za mjesec dana a izmjena Plana biti završena za šest mjeseci.

Marko Skokandić ističe da se ove informacije koje je g. Blitvić iznio su otprilike iste koje je on rekao u uvodu pitanja, do Nove godine je još 8 dana, do Nove godine, je nekakav rok da Županija, Županijski plan definira gospodarske zone, turističke zone, luke i …tko će dati naše zahtjeve, mi još nemamo povjerenstvo i o tome nismo razgovarali, pa se pita kako ćemo to do Nove godine poslati Županiji, kako za mjesec dana možemo imati javnu raspravu, kada planeru nismo uopće poslali naše prijedloge koje bi on trebao uvrstiti u prijedlog Plana koji će doći na javnu raspravu, stoga misli da bi Županiju trebalo moliti da na sačeka, pod hitno formirati povjerenstvo, staviti sve ono što su prijedlozi Grada na dnevni red, donijeti odluke i proći ih kroz GV i onda ići prema Županiji i našem planeru, i nekakav rok od 8 ili mjesec dana po njemu nije realan, i mi te rokove ne možemo poštovati, i kasnimo, i po njegovom mišljenju jedini način je da zamolimo Županiju da nas još malo počeka, da formiramo povjerenstvo, i ako treba sazovemo tematsku sjednicu GV na ovu temu, sve prijedloge koji su stigli u Gada prođemo kroz ovo GV a ne da nam se dogodi da kad na Plan stigne na GV da ga onda skidamo jer GV nije upoznato. Do donošenja izmjena i dopuna PPUGK blokirane su velike investicije u Gradu Korčuli…

Nika Silić Maroević pita gradonačelnika zašto uz prijedlog Proračuna za 2015. nije GV dao na davanje suglasnosti prijedlog planova vanproračunskih korisnika, čime bi poštivao Zakon o proračunu, koji u svom čl. 36. st. 3., kaže da predstavničko tijelo mora dati na suglasnost prijedlog financijskog plana zajedno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave.

Gradonačelnik se očituje da će odgovor dati u pisanoj formi.

Ivona Kapor pita zamjenika gradonačelnika, koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva za Liburnu, da odgovori zbog čega je poništen natječaj za Liburnu i da li u Korčulu dolazi D&M ili ne.

Zamjenik gradonačelnika u odgovoru ističe da što se tiče natječaja u vezi Liburne postoji samo jedna službena činjenica, a to je da je natječaj proveden i na natječaj  se javila samo jedna zainteresirana strana, a to je tvrtka Zdrama iz Zagreba, i sve je išlo po zakonskoj proceduri, zaprimljeni su njihovi materijali. Sastalo se natječajno povjerenstvo koje je utvrdilo da ponuditelj nije dostavio pisane reference o svom dosadašnjem radu, zbog čega ponuda nije bila u skladu s natječajem, i te priče koje kruže „okolo“ su totalno neutemeljene. Dakle, natječaj nije poništen, nego jedan jedini ponuditelj koji se je javio nije prihvaćen jer nije dostavio sve dokumente u skladu s natječajem. Ta ponuda je bila interesantna, zbog toga što je financijska ponuda bila dosta izdašna za Grad, pa je Grad bez obzira što ona nije bila u skladu s natječajem, stupio u kontakt s ponuđačem, tj. zainteresiranom stranom i htjeli smo provjeriti o čemu se radi, i tu smo utvrdili da tvrtka koja se javila, je tvrtka koja nema nekakav svoj „backgraund“ i zato nisu dostavili svoje reference ali smo ustanovili zainteresiranosti tvrtke D&M da dođu u Korčulu.  Oficijelno, D&M se nije javio na natječaj, nego tvrtka Zdrma koja bi dala u podnajam dio prostora D&M, i mi smo kao Grad, s obzirom da je ponuda bila prihvatljiva s financijske strane, pokušali doći do nekakvog saznanja koliko je to u skladu s ostalim uvjetima natječaja, ne samo u tome što njihova ponuda nije bila u skladu s natječajem, već što se tu može napraviti da bi eventualno u ponovljenom natječaju koji bude, došli do nekakvih dodirnih zajedničkih točaka da bi napokon Liburnu iznajmili, a da li će to biti D&M ili netko drugi, o tome je sada deplasirano govoriti. Očito je iz svega dosadašnjeg, da ćemo na ovaj način Liburnu teško iznajmiti, da ćemo u uvjetima natječaja nešto morati mijenjati…

Mario Sardelić ističe da je prije nekoliko mjeseci postavio je pitanje o navodnom HDZ-ovom popisu zapošljavanja u Gradskim društvima, ustanovama te društvima u kojima je Grad Korčula suvlasnik, i sigurni su u SDP-u da spomenuti spisak nije bio autentičan iz razloga  jer naprosto nije fizički moguće na dva-četiri lista smjestiti sva imena koja je gradonačelnik zaposlio u svom mandatu, pa u tom smislu postavlja pitanje gradonačelniku, da li je možda spisak zapošljavanja u gradonačelnikovom „fantomskom“ predizbornom programu, o kojem sve što znamo da je napisan u 44 gusto tipkanih stranica.

Gradonačelnik odgovara da Gradska uprava nije zavod za zapošljavanje, a ako ima neke konkretne primjere on će pokušati odgovoriti na to da li je zaposlio nekog ili nije.

Mario Sardelić ističe da nije pitao da li je gradonačelnik nekog zaposlio, već da li je to u njegovom (predizbornom) programu na 44 gusto tiskane strane, pa moli samo odgovor „da“ ili „ne“.

Gradonačelnik odgovara da to nije u programu.

Jurica Volarević ističe da njih u HSP-u interesira koliko je Grad Korčula naplatio komunalne naknade od vlasnika s osnove stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti kao i neizgrađenog građevinskog zemljišta, kao i u što su utrošena sredstva u protekloj 2014. godini, odgovor traži u pisanom obliku.

Julio Marelić pita gradonačelnika da li će Grad Korčula, zajedno s MO Čara, nešto poduzeti po pitanju stanja bivše stolarije u Čari, koja je derutna i koje predstavlja opasnost za djecu,  a ima i prijedlog da se sjedne i da se vidi što se tim prostorom može napraviti i da se stavi jedan poziv, možda na otoku postoji nekakav ulagač, investitor koji želi ponovno otvoriti stolariju, ili nekakav pogon PVC plastike ili aluminija, da bi se taj prostor doveo svrsi, jer u stanju kakav je sada to je nažalost jedna tuga i veliki problem za samo mjesto Čara.

Gradonačelnik ističe da je u ovoj godini u Čari dosta napravljeno, a misli i da je dosta puno u odnosu na protekle godine, Dom kulture se završava, a igračke na dječjem igralištu su se počele montirati, a što se tiče pitanja, predlaže da se sastane MO Čara i naša operativa u Korčuli, i da se pokuša zadužiti nekog iz Čare i Korčule koji bi tu stvar dovele bliže kraju, a financirati se to može iz sredstava MO, a predložio bi da mi formuliramo svrhu i namjenu toga prostora i da onda pokušamo naći nekakva sredstva iz raznih kanala kojima idu sredstva iz EU ili raznih zaklada itd., u svakom slučaju predlažem, kao prvi korak, da se nađemo, MO Čara i Grad Korčula.

Julio Marelić se zahvaljuje na odgovoru, i on se sa stajališta Gradskog vijećnika obvezuje dogovoriti taj sastanak, dakle sastanaka svih članova MO i predstavnika Grada s stručnim službama, i da se s time konačno krene, jer se ovaj problem vuče predugo i misli da trebamo zajedno sjesti i da se to što prije sanira i da se taj prostor dovede svrsi jer taj prostor samo propada.

Nika Silić Maroević umjesto pitanja postavlja opasku o nužnosti uređenja okoliša oko TC Tommy (rotor) jer ono ne bi trebalo onako izgledati.

Gradonačelnik odgovara da tvrtka Anemona radi sami projekt uređenja rotora, a ono što je okolo je u završnoj fazi projekta, tako da ćemo to vrlo brzo dobiti nakon čega će se krenuti u realizaciju, sredstva su u Proračunu predviđena.

Lea Čumbelić ističe da prema njenim saznanjima, vidi da iz prihoda na posebnim propisima, prihodi, recimo od kazne za prekršaje u prometu, su 190.297,00 kn, a od komunalnog nereda nema ni jedne lipe od naplaćenih kazni, i isto tako, prema njenih saznanjima LU je ovlastila komunalne redare da na lučkom području mogu naplaćivati komunalni nered, i budući da je svojim poslom na dnevnoj bazi, bila svjedok hrpama smeća izvan kontejnera, razbijenih kanta i klupa, probijenim fasadama zaštićene jezgre starog grada, slomljenoj javnoj rasvjeti, ilegalnim priključcima na javnu rasvjetu itd.,  začuđuje je da ne postoji niti jedna lipa niti jedna kuna koja je došla u blagajnu Grada od naplate komunalnog nerede već da isključivo imamo kune za prekršaje u prometu, da li to znači da je naš grad besprijekorno čist i da u njemu sve fantastično funkcionira, i kako je moguće da komunalni redari naplaćuju kazne roditeljima koji svoju djecu odvode u dječji vrtići, a mora naglasiti da na toj prometnici postoji rupa-oštećenje koja predstavlja izravnu opasnost za sve sudionike u prometu, i postoji li nekakva mogućnost da se donese neka odluka da se napravi mogućnost stajanja od 15 minuta dok roditelji svoju djecu stave u vrtić da im redar ne dođe naplatiti kaznu.

Gradonačelnik odgovara da što se tiče iskrcavanja u vrtić, misli da naše Povjerenstvo za promet radi na tome i da će tamo biti nekakav prostor, i ako smo do sada odradili ovaj dio parkiranja u gradu valjda ćemo i to uspjeti riješiti, a ne može se složiti s vijećnicom da nam je grad neredan, ružan, i tako, i mora reći da imamo namjeru početi naplaćivati komunalni nered, a on je ovdje godinu i pol dana, a čuo je da je to pokušavano raditi i 10-tak i 5- godina prije, i  da jednostavno nije bilo moguće ulovite te koji rade komunalni nered, nešto će se napraviti na tom planu.

Lea Čumbelić ističe da ju gradonačelnik ne može uvjeriti da je grad besprijekorno čist, i da nema gomila hrpa smeća na dnevnoj bazi, da ne govori tokom ljetne sezone, i to nije nešto što samo ona vidi nego i brojne njezine kolege i kolegice koji su joj sugerirale ovo pitanje, a zaista jako puno vremena provodi po gradu, šest do osam mjeseci, na dnevnoj bazi provede dnevno 24 sata šetajući se oko starog grada i ulicama starog grada…

Ivona Kapor pita gradonačelnika da li je istina da postoji nekakav idejni projekt za uređenje rotora, koji je plaćen oko 25.000 kn, i da se s time projektom nije bilo zadovoljno i da se nakon toga dalo Anemoni na usavršavanje.

Ivan Blitvić odgovara da projekt koji se radi obuhvaća okoliš rotora, obuhvaća proširenje groblja, obuhvaća nogostup, obuhvaća onaj put prema Tommyju, i imali smo jedan dio hortikulturnog uređenja rotora, i taj dio se neće raditi s tvrtkom Trase d.o.o. koja radi drugi dio, već će se napraviti jedna skraćena i jeftiniju verzija sa poduzećem Anemona, dakle tu su postojale nekakve procjene tih troškova koji bi iznosili nekih do 300.000 kn, zato se je od toga odustalo.

Ivona Kapor u dodatnom upitu, pita  da li je već plaćen dio tog projekta ili nije ništa.

Ivan Blitvić odgovara da misli da nije ali nije u mogućnosti sada to precizno odgovoriti.

Vjeran Filippi pita gradonačelnika zašto u pozivu za ovu sjednicu GV, uz prijedlog Proračuna za 2015., nisu predloženi programi javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi, zbog čega nije donesen program održavanja i gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu, zbog čega nije donesen operativni plan za pripremu turističke sezone (2015.), uz opasku da za ovaj dokument još nije kasno, i plan pometanja, čišćenja ulica na području Grada Korčule, a vezajući se, kao primjer, na poziv za sjednicu GV Grada Hvara (održana 19. prosinca 2014.) na kojoj ima nekih točaka kojih u pozivu za našu sjednicu nema.

Gradonačelnik odgovara da je Grad Hvar manji po površini od Grada Korčule, a Grad Hvar izdvaja 2,2 milijuna kn za uređenje i čišćenje a Grad Korčula je do sada izdvajao 800.000 kn, a sada smo to u (prijedlogu proračuna) podigli na milijun kn, i ako vijećnici inzistiraju, može se to još malo povećati, ali  inače po onim službenim podacima koji su izdani od nekih neutralnih komisija, Korčula je čistija od Hvara, ali će se truditi da se nešto napravi po tom pitanju. Što se tiče programa javnih potreba ako Proračun sada prođe, znat ćemo točno da li su vijećnici usvojile predložene cifre, i kada budemo imali te cifre, raspoređuje mo ih unutar njih, tako da tu do sada nije bilo većih problema, ionako, u prva tri mjeseca, nažalost, se može vrlo malo tih sredstava koristiti jer je naša dinamika punjenja našega Proračuna je takva da u prvih šest mjeseci bude samo 25%, a u svakom ugovoru s korisnicima ovih proračunskih sredstava stoji da će im se to isplaćivati u onoj dinamici kojoj se sredstva prelijevaju u Gradski proračun, i to je taka situacija, a nadamo se da ćemo ove godine imati mogućnosti kratkoročnog zaduživanja kako bi one potrebe koje se javljaju u prvom dijelu godine zadovoljili, a sredstva nam dođu onda sredinom godine, kada je najveći priljev u Proračun.

Vjeran Filippi ističe da se nisu razumili, jer on nije pitao koliko Korčula a koliko Hvar izdvaja za čišćenje, već je pitao zbog čega takav plan pometanja, čišćenja ulica nema Korčula, kao što to ima Hvar, i to je bilo njegovo pitanje, pa će se možda sukladno tim planom odrediti koji obujam sredstva mi možemo u proračunu izdvojiti, dakle, pitanje je zbog čega nemamo plan, nije pitanje koliko izdvajamo, iako bi se i tome dalo razgovarati, druga stvar koju želi istaći, njegovo je pitanje bilo zbog čega nisu objedinjeni programi potreba u kulturi, sportu i socijali zajedno s Proračunom, kako bi izbjegli da prva tri mjeseca dok se ne donesu, da te udruge iz tih segmenata se praktički ne mogu financirati, i to su bila samo ta dva pitanja.

Gradonačelnik ističe da što se tiče pometanja Grada i uređenja zelenih površina da je to definirano u ugovoru s KTD Hoberom, i sigurno je da naši čitači ne čiste to nasumice, ima se točno plan do kuda se čisti, a vi bi želili da je to više nego što je, ali ako ga zanima detaljno može to u pisanoj formi poslati, npr. ugovor koji je potpisan s Hoberom.

Marija Šegedin prije pitanja, ističe da joj nije jasno da je Gradonačelnik, proračun, kao njegov najvažniji dokument, mogao napraviti ovoliko propusta u izradi toga dokumenta,a i prošle su godine pokušali upozoriti gradonačelnika na nedostatke u pripremi proračuna, ali se ništa nažalost promijenilo, vidimo da smo dobili na uvid prijedlog Proračuna s ostalim materijalima za sjednicu 16. prosinca a krajnji zakonski rok da ga dostavi je bio 15. studenog 2014. Dana 22. 10. 2014., na službenim stranicama Grada, UO za proračun i financije, objavio je upute o načinu i rokovima izrade i dostave financijskih planova korisnika Proračuna Grada Korčule za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Prema čl. 27. Zakona o proračunu nema dokumenta pod nazivom: „Upute za izradu Proračuna Grada Korčule za razdoblje 2015. do 2017.  koje su trebale pomoći u zajedničkom i opsežnom izuzetnom važnom poslu izrade Gradskog proračuna za razdoblje 2015. do 2017. godinu, pa je zanima, da ako postoji taj dokument, zašto nije objavljen na službenim stranicama…

Marica Kosović (v.d. pročelnica) daje odgovor u kojem ističe da Vlada RH ove godine nije napravila smjernice koje je trebala po zakonu napraviti, također i upute o izradi planova, dakle Vlada RH to nije napravila, a inače mi smo čekali te upute da bi napravili svoje upute, pa smo radeći ove smjernice i poslovne naputke uputilo smo korisnike da koriste materijale iz prethodne godine, na stranicama Ministarstva financija. Nažalost ne znamo zašto Vlada RH nije donijela ovaj važni akt, ali mi smo se potrudili da damo to ne što je našim korisnicima u svakom slučaju pomoglo, jer su oni su već verzirani u pripremi toga, a upravo se ovdje upravo o njima radi, i da li smo im financijski okvir gdje smo utvrdili da ne mogu, nažalost, njihova sredstva u sljedećoj godini biti znatno veća nego su to bila ove godine, što je zapravo najbitnije u tim smjernicama i što se kod fiskalne odgovornosti upravo ispituje da li smo postavili fiskalni okvir našim  korisnicima Proračuna, te ponovno ističe da joj je jako žao da nismo imali ….upute Vlade RH na temelju kojeg bi mogli pripremiti opširnije naše upute.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Darko Tarle, kao predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik, iznio je zaključak Odboru da je sjednica zazvana sukladno Poslovniku Gradskog vijeća i da se o predloženim točkama dnevnog reda može raspravljati.

Na traženje kluba SDP/HNS održana je (prva) stanka, od 18.07 do 18.15 sati, nakon čega je vijećnica Nika Silić Maroević,  ime kluba, predložila dopunu dnevnog reda s točko pod nazivom: „Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednice Gradskog vijeća Grada Korčule“, uz čitanje obrazloženja zahtjeva (zahtjev i prijedlog rješenja sastavni su dio sjedničkog materijala).

Gradonačelnik, kao predlagač, povukao je sljedeće točke dnevnog reda:

1. Konačni prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2015. godinu (točka 12. predloženog d.r.)

2. Konačni prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2015. godinu (točke 13. predloženog d.r.)

3. Končani prijedlog Odluke o rasporedu i namjeni novčanih sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu Grada Korčule (točka 8. predloženog d.r.).

Kao dopunu dnevnog reda, gradonačelnik je predložio da se dnevni red ove sjednice dopuni s novim točkama:

1. Konačni prijedlog Odluke o privremenom financiranju Grada Korčule za razdoblje siječanj-ožujak 2015. godine

2. Zamjena (prodaja) čest. zem. 2371/113 k.o. Čara

3. Aktivnosti za realizaciju projekata izgradnje Zračne luke Korčula.

Radni materijal vezan za prijedlog dopune (prijedlozi akata) uručeni su vijećnicima na sjednici (sastavni dio sjedničkog materijala).

Predsjednica Vijeća je konstatirala povlačenje navedenih triju točaka od strane gradonačelnika, kao predlagača, o čemu nije bilo rasprave i smatra se da su povučene točke izostavljene iz dnevnog reda (čl. 119. Poslovnika).

Nakon utvrđenja povlačenja triju točaka s dnevnog reda sjednice Vijeća, pristupilo se glasovanju o prijedlozima za dopunu dnevnog reda.

Prijedlog kluba SDP/HNS da se dnevni red dopuni s točkom: „Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednice Gradskog vijeća Grada Korčule“ nije prihvaćen (nije dobio potrebnu većinu, 5 “za“, 9 „protiv“).

Prijedlog gradonačelnika da se dnevni red dopuni s točkom: „Konačni prijedlog Odluke o privremenom financiranju Grada Korčule za razdoblje siječanj- ožujka 2015. godine“ nije prihvaćen (nije dobio potrebnu većinu, 5 „za“, 6 „protiv“ i 3 suzdržana).

Prijedlog gradonačelnika da se dnevni red dopuni s točkom: „Zamjena (prodaja) čest. zem. 2371//113 k.o. Čara“ prihvaćen je s 12 glasova „za“.

Prijedlog gradonačelnika da se dnevni red dopuni s točkom: „Aktivnosti za realizaciju projekta izgradnje Zračne luke Korčula“ nije prihvaćen (nije dobio potrebnu većinu, 7 „za“, 1 „protiv“, 6 suzdržanih).

Nakon glasovanja, na traženje vijećnika Marinka Pažina, u ime stranke HSP A. Starčević, održana je (druga) stanka, od 18.30 do 18.53 sati, nakon čega je prije nastavka, izvršena provjera kvoruma, i utvrđen je kvorum od 11 vijećnika.

Nakon provjere kvoruma, na traženje kluba SDP/HNS, održana je (treća) stanka, od 18.54 do 19.03 sata.

U nastavku, u raspravi je sudjelovao vijećnik Mario Sardelić, u ime kluba SDP/HNS.

Nakon izlaganja kluba SDP/HNS, vijećnik Darko Tarle je iznio svoj prijedlog za nadopunu dnevnog reda

radi održavanja još jedne sjednice Gradskog vijeća do kraja ove godine, s prijedlogom da ta sjednica bude 29. prosinca 2014. godine, i na toj sjednici bi trebalo biti točka dnevnog reda – Donošenje Odluke o privremenom financiranju za razdoblje do 31. ožujka 2015., a prijedlog točke za dopunu bi se zvao: „Održavanje još jedne sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule do uključivo 29. prosinca 2014. godine“.

Nakon iznošenja novog prijedloga za dopunu dnevnog reda, od strane vijećnika Darka Tarla, održana je (četvrta) stanka, na određenje predsjednice Vijeća, od 19.10 do 19.15 sati.

Predsjednica Vijeća konstatirala je da se o prijedlogu (vijećnika Darka Tarla) za dopunu dnevnog reda ne može glasovati i ne može nadopuniti dnevni red, i zamolila je da joj se da prijedlog za sazivanje iduće sjednice GV, na način kako je to predviđeno Poslovnikom.

Zbog napuštanja sjednice od strane grupe vijećnika, nakon očitovanja predsjednice Vijeća o prijedlogu vijećnika Darka Tarla o dopuni dnevnog reda, pristupilo se ponovnom utvrđivanju kvoruma, i utvrđen je kvorum od 9 vijećnika (sjednicu su napustili vijećnici Marko Skokandić, Vjeran Filippi, Marinko Pažin,

Darko Tarle i Ante Tvrdeić).

Prije usvajanja cjelovitog dnevnog reda, nakon svih prijedloga za izmjene, predsjednica Vijeća objavljuje da bi konačni prijedlog dnevnog reda bio:

  1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća
  2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća
  3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule
  4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule u 2015. godini
  5. Konačni prijedlog Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule
  6. Konačni prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule
  7. Konačni prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Korčule u 2015. godini
  8. Izbor člana Odbora za proračun i financije
  9. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu

10.  Zamjena (prodaja) čest. zem. 2371/113 k.o. Čara

11.  Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule.

Prije samog glasovanja o dnevnom redu, gradonačelnik je povukao sve točke s dnevnog reda kojima je on predlagač, što je konstatirala predsjednica Vijeća, čime se smatra da su te predložene točke izostavljene s dnevnog reda.

S obzirom na povlačenje, predsjednica Vijeća je utvrdila i stavila (konačni) prijedlog dnevnog red na glasovanje, koji je glasio:

1. Usvajanja zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća

2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red je usvojen jednoglasno( 8 „za”).

1. TOČKA – Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća

Rasprave, tj. primjedbi na zapisnik nije bilo.

Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća usvojen je jednoglasno (9 „za“).

2. TOČKA – Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća

U raspravi je sudjelovao vijećnik Mario Sardelić.

Primjedbi na zapisnik nije bilo.

Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća usvojen je jednoglasno (9 „za“).

Završeno u 19.25 sati.

KLASA: 021-05/14-02/10

URBROJ: 2138/01-14-01-2

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Audio zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.