Skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2014)

Sjednica je održana 13. studenog (srijeda) 2013. godine, s početkom u 18.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli. Sjednici je predsjedala Ivona Kapor – predsjednica Vijeća. Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu. Sjednica se prenosila …

Sjednica je održana 13. studenog (srijeda) 2013. godine, s početkom u 18.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici je predsjedala Ivona Kapor – predsjednica Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Vinko Kapelina – gradonačelnik, Ivo Silić – zamjenik gradonačelnika, Marica Kosović, v.d. pročelnica UO za proračun i financije, Ivan Blitvić, v.d. UO za  prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Mirjana Burica Žuvela, v.d. pročelnice UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam , i Srđan Mrše –  v.d. pročelnika.

Utvrđen je (početni) kvorum od 13 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Julio Marelić i Nika Silić Maroević.

Skraćeni zapisnik možete preuzeti ovdje.

Audio zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.