Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2014)

Sjednica je održana 28. travnja (ponedjeljak) 2014. godine, s početkom u 18.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli. Sjednici je predsjedala Ivona Kapor – predsjednica Vijeća. Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu. Sjednica se prenosila …

Sjednica je održana 28. travnja (ponedjeljak) 2014. godine, s početkom u 18.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici je predsjedala Ivona Kapor – predsjednica Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Vinko Kapelina – gradonačelnik (do 20.05 sati i od 22 sata do završetka), Ivo Silić – zamjenik gradonačelnika, Marica Kosović, v.d. pročelnica UO za proračun i financije, Ivan Blitvić, v.d. UO za  prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet (do 20.05 sati), Mirjana Burica Žuvela, v.d. pročelnice UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, i Srđan Mrše,  v.d. pročelnika.

Prije početka sjednice, predsjednica Vijeća je uputila čestitke ispred Gradskog vijeća(uz prigodni buket cvijeća) vijećnici Lei Čumbelić, koja je u svojoj kategoriji osvojila zlatnu medalju na 4. sprint triatlonu u Korčuli (26.4.), te je temeljem pitanja vijećnika Vjenceslava Paića Karegu s prošle sjednice Vijeća pročitala očitovanje ravnatelja ŽLU Korčula od 24. ožujka 2014. (sjednički materijal).

Utvrđen je (početni) kvorum od 13 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Nika Silić Maroević i Ante Tvrdeić.

Prije prelaska na „Aktualni sat“, predsjednica Vijeća iznijela je izlaganje vezano za odnose izvršne i zakonodavne vlasti u Gradu Korčuli u kontekstu Pravilnika o protokolu Grada Korčule iz 2003. godine, iz kojeg čita tri točke, za koje su bitne, kojima je zajedničko postojanje dogovora gradonačelnika i predsjednika GV, a prema dosadašnjim postupanjima, misli da gradonačelnik nije upoznat sa pravilima protokola, te smatra nedopustivim da osoba koja je zaposlena kao savjetnica gradonačelnika, određuje koje će se uzvanike i na koje protokole zvati. Stoga traži od gradonačelnika, da ju se temeljem Pravilnika o protokolu Grada Korčule, o svemu, o čemu treba biti obaviještena kao predsjednica Gradskog vijeća, izvijesti službeno, pismenim putem, a o svakom nepoštivanju tog Pravilnika o protokolu, izvijestit će Gradsko vijeće.

Također, prije početka „Aktualnog sata“, predsjednica Vijeća pročitala je tri članka (101., 102. i 105. st.1.) Poslovnika, koja se odnose na postavljanje vijećničkih pitanja.

Skraćeni zapisnik možete preuzeti ovdje.

Audio zapisnik možete preuzeti OVDJE.