Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule u 2011. godini

Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanja («Narodne novine«, br. 174/04, 79/07 i 38/09), Gradsko vijeće je na 17. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2010. godine donijelo S M J E R N I C E za organizaciju i razvoj …

Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanja («Narodne novine«, br. 174/04, 79/07 i 38/09), Gradsko vijeće je na 17. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2010. godine donijelo

S M J E R N I C E
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Korčule u 2011. godini

Cijeli dokument pogledaje ovdje.