Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule u 2015. godini

Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanja („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2015. godine donijelo S M J E R N I C E za …

Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanja („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2015. godine donijelo

S M J E R N I C E

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja

na području Grada Korčule u 2015. godini

I.

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, protupožarna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2015. godini.

Tekst Smjernica možete vidjeti OVDJE.