ŠOK – Natječaji za zasnivanje radnog odnosa

Korčula, 18. studenog 2011. Gradska ustanova "Športski objekti Korčula" raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme za 6 izvršitelja/ica. Natječaj je objavljen u "Slobodnoj Dalmaciji" dana 18. studenog 2011. godine. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u "Slobodnoj Dalmaciji"

.
Na temelju članka 26. stavka 1. podstavka 8. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, ravnatelj Ustanove “Športski objekti Korčula” raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

  1. Voditelj tehnike, VI stupanj stručne spreme (VŠS) strojarskog ili brodostrojarskog ili elektrotehnički ili brodski elektrotehnički smjer, 1 izvršitelj
  2. Referent za knjigovodstvene poslove, IV stupanj stručne spreme (SSS) ekonomskog ili turističkog smjera, 1 izvršitelj
  3. Kućni majstor – strojar, električar, IV stupanj stručne spreme (SSS), strojarskog ili brodostrojarskog ili elektrotehničkog smjera, 2 izvršitelja
  4. Čistač – garderobijer, završena osnovna škola, 2 izvršitelja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja u „Slobodnoj Dalmaciji“ na adresu: Ustanova „Športski objekti Korčula“, Trg A. i S. Radića 1, 20260 Korčula, s naznakom: “Natječaj za /navesti naziv radnog  mjesta/“.

Prije izbora kandidata, sa svim kandidatima koji su dostavili uredne i pravodobne prijave, izvršit će se testiranje.

Kompletne natječaje za tražena radna mjesta možete pogledati ovdje: