Statutarna odluka o osnivanju Mjesnog odbora Sv. Antun-Žrnovo

Na temelju članka 86. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj  6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2014. godine donijelo STATUTARNU ODLUKU o osnivanju Mjesnog odbora Sv. Antun-Žrnovo Odluku možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 86. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj  6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2014. godine donijelo

STATUTARNU ODLUKU

o osnivanju Mjesnog odbora Sv. Antun-Žrnovo

Odluku možete preuzeti ovdje.