U petak počinje znanstveni simpozij KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO, JEZIK I KULTURA NA OTOKU KORČULI

Znanstveni skup KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO, JEZIK I KULTURA NA OTOKU KORČULI u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Gradske knjižnice "Ivan Vidali" održat će se 1.-2. lipnja 2012. godine u Domu kulture u Korčuli. Pozivamo Vas na svečano otvaranje u petak, 1. lipnja u 16:00 sati.

.

PROGRAM SIMPOZIJA:

Petak, 1. lipnja 2012.

Otvaranje

  • 16,00 – svečano otvaranje znanstvenoga skupa Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli i pozdravni govori

Plenarna izlaganja

  • 16,15-16,35 – Damir Kalogjera: O jezičnim i kulturnim obilježjima korčulanskog govora
  • 16,40-17,00 – Goran Kalogjera: Književnopovijesni pregled književnog stvaralaštva na otoku Korčuli

Petak, 1. lipnja 2012. – Sekcija A

Predsjedavaju: Milojka Skokandić, Maja Weikert

17,00-17,10 – Milorad Stojević: Pjesništvo Šime Vučetića

17,10-17,20 – Adriana Car Mihec, Iva Rosanda Žigo: Elementi filozofske dramaturgije kao temelj u izgradnji suvremenoga dramskoga pisma (Na primjeru dramskih tekstova Olje Lozice)

17,20-17,30 – Živan Filippi: Robert Tomović, Bratovština Labuda Lumbrelaša (1976) – hrvatski postmoderni roman

17,30-17,40 – Milojka Skokandić: Grad kao paradigma u Tomovićevom romanu Bratovština Labuda Lumbrelaša (1976)

17,40-17,50 – Ivica Duhović-Žaknić: Za(o)točeni

17,50-18,00 – Maja Weikert: Stvaralaštvo na stranom jeziku – Peto godišnje doba, roman Korčulanina Vinka Prizmića Mediavelija na nizozemskom

18,00-18,10 – Kristina Posilović: Od Vele Luke do vječnosti (Otočka melankolija u Lanterni na škoju Izvora Oreba)

18,10-18,20 – Danijela Bačić-Karković: Veduta u korčulanskih pjesnikinja

18,20-18,40 – RASPRAVA

Petak, 1. lipnja 2012. – Sekcija B

Predsjedavaju: Irvin Lukežić, Katarzyna Kubiszowska

19,00-19,10 – Estela Banov, Sanjin Dragozetić: Multimodalni aspekti korčulanske moreške

19,10-19,20 – Branka Kalogjera: Korčula u memoarskoj prozi Amelije Batistich

19,20-19,30 – Ines Srdoč Konestra: Kanavelićeve pjesme iz Rastićeve rukopisne zbirke Raslike pjesni, i sacinke… (Arhiv HAZU rkp. sign. I b 21)

19,30-19,40 – Dejan Durić: Zbirka Zorom vijani Rikarda Nikolića u kontekstu hrvatske međuratne novelistike

19,40-19,50 – Magdalena Polczynska: Pukotina ili fenomenologija (Mediterana) Petra Šegedina

19,50-20,00 – Irvin Lukežić: Obrisi toskanskog krajolika u pjesništvu Danijela Dragojevića

20,00-20,10 – Katarzyna Kubiszowska: Metafizika svakodnevice. Sveto u proznom stvaralaštvu Danijela Dragojevića

20,10-20,20 – Vasil Tocinovski: Makedonistička istraživanja Korčulanina Gorana Kalogjere

20,20-20,30 – Marina Biti: Marko Polo, žitelj nevidljivog grada (O neimenovanu toponimu posredstvom literarne geografije Itala Calvina)

20,30-21,00 – RASPRAVA

Subota, 2. lipnja 2012. – Sekcija A

Predsjedavaju: Diana Stolac i Sanja Zubčić

11,00-11,10 – Silvana Vranić: Klasifikacijske odrednice korčulanskoga govora

11,10-11,20 – Sanja Zubčić, Sanja Holjevac: Jezik Korčulanske latiničke pjesmarice iz 15. stoljeća

11,20-11,30 – Diana Stolac: Kanavelićeva pjesma Dođi, o ljubi ma ljubjena u kontekstu zrinskofrankopanske tragedije

11,30-11,40 – Anastazija Vlastelić: O jeziku poezije fra Augustina Draginića – Šaške

11,40-11,50 – Željka Macan: Frazeologija u novelama Petra Šegedina

11,50-12,30 – RASPRAVA