Udruga gradova traži ocjenu ustavnosti Zakona o financiranju lokalne samouprave

Udruga gradova Ustavnom će sudu uputiti prijedlog ocjene ustavnosti Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave. Naime, prema odluci Predsjedništva udruge traži se privremena suspenzija zakona do okončanja postupka konzultiranja s lokalnom samoupravom i iznalaženja obostrano prihvatljivog rješenja.

Pri donošenju Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave prekršene su odredbe Ustava RH, ističu iz Udruge gradova, Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Poslovnika Vlade RH i Kodeksa o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona.

– Tim aktima propisano je obavezno konzultiranje države i lokalne samouprave pri donošenju zakona kojima se uređuje financiranje lokalne samouprave te razmjernost prihoda i ovlasti lokalne samouprave.Udruga gradova će o navedenim problemima obavijestiti Vijeće Europe i Odbor regija EU putem predstavnika RH u tim institucijama, ističe se u priopćenju.

Ukupni pad prihoda lokalne samouprave zbog izmjena poreza na dohodak iznosi približno 1,8 milijardi kuna, a kompenzacijske mjere koje je država predložila iznose ukupno 395 milijuna kuna.
Udio države u porezu na dohodak prije reforme iznosio je 15,5%, a nakon reforme iznosi 17,5% uvećan za 100% prihoda od poreza na dohodak od kamata na štednju.