Upute za izradu financijskih planova korisnika Proračuna Grada Korčule za razdoblje od 2015. do 2017. g.

Upravni odjel za proračun i financije Grada Korčule objavio je upute o načinu i rokovima izrade financijskih planova korisnika Proračuna Grada Korčule za 2015.godinu.

Upravni odjel za proračun i financije Grada Korčule objavio je upute o načinu i rokovima izrade financijskih planova korisnika Proračuna Grada Korčule za 2015.godinu.

Upute za izradu financijskih planova korisnika Proračuna Grada Korčule možete vidjeti ovdje.

Popis oznaka programa i aktivnosti možete vidjeti ovdje.