Uspješno završena ekološka akcija čišćenja obalnog i podmorskog pojasa korčulanskih škoja

U subotu 29. lipnja održana je već šestu godinu zaredom ekološka akcija čišćenja obalnog i podmorskog pojasa korčulanskih škoja.

:

Na inicijativu gradskih kotareva Stari grad i sv. Antun organizirana je ekološka akcija čišćenja obalnog i podmorskog pojasa korčulanskih škoja. Okupilo se 90-tak volontera koju su sakupili preko  200 vreća raznolikog otpada. Ove godine najbrojnija  je bila grupa od 40 ronilaca iz Splita, Ljubuškog, Mostara, Slovenije  i Korčule  koji su dali svoj doprinos u čišćenju podmorja Banja i sv. Nikole. Studenti Kineziološkog fakulteta iz Zagreba prof. Gorana Oreba, članovi MNK sv. Antun, te 30- tak sugrađana bili su raspoređeni na Badiji i na okolne škoje Planjak, Baretica, Kamenjak, Sutvara.

Volonterski rad je važan dio društvenog djelovanja  i teško može bilo koja zajednica ostvariti bilo koji napredak ako se ne razvijaju navike za istim kroz ekološke akcije, kulturu, šport, udruge i dr.

Stoga, još jednom zahvaljujem voditelju korčulanske udruge ronilaca Franu Fabrisu, prof. Goranu Orebu, Marku Milatu direktoru KTD Hober , Antunu Prizmiću i Andru Depolu koji su aktivni sudionici ekološke akcije svakog lipnja mjeseca u proteklih šest godina. Zahvala prijevoznicima Draženu Bakariću i Brunu Sikoparija. Također zahvala Ivani Fazinić direktorici agencije KORA na aktivnom sudjelovanju i Ivanu Šegedinu na potpori gliserom.

Posebno zahvaljujemo Gradu Korčuli  i Gradonačelniku na financijskoj i aktivnoj potpori u realizaciji ekološke akcije.

Predsjednik GK Stari grad, Alan Farac