XIV. Dani Cvita Fiskovića

ZNANSTVENI SKUP, 30. rujna. - 3. listopada 2014., Orebići-Korčula RAZMJENA UMJETNIČKIH ISKUSTAVA U JADRANSKOME BAZENU

Skup se održava pod stalnim pokroviteljstvom VII. Razreda za likovne umjetnosti

Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti iz Zagreba

Tema razmjene umjetničkih iskustava u jadranskome bazenu jedna je od stalnih preokupacija hrvatske povijesti umjetnosti. U želji da se ovaj prostor redefinira kao aktivna zona doticaja Istoka i Zapada, s originalnim doprinosima kulturno-historijskom nasljeđu Mediterana, namjera je ovog skupa kroz izlaganja rasvijetliti do sada nedovoljno poznate kanale integracijâ te razmjene umjetničkih iskustava među obalama Jadrana. Posebna je pažnja posvećena onim aspektima koji se odmiču od tradicionalnih metodoloških pristupa (jednosmjerno shvaćenih pravaca stilskih strujanja ili pak nacionalne paradigme) te se umjetnička djela, autorske doprinose i druge pojave problematiziraju kroz uzajamnost veza te višestrano uvjetovan prijenos ideja, informacija i oblika.  Prikazuju se i rezultati interdisciplinarnih istraživanja koja ispituju veze između likovno-umjetničke produkcije i gospodarskih, političkih, jezičnih, književnih  i drugih faktora te istraživanja mreža osobnih odnosa.

P  R  O  G  R  A  M

30. 09. 2014. (utorak) dolazak sudionika u hotel „Bellevue“ – Orebići

17,30. sati – zajednički polazak u Korčulu za svečano otvaranje skupa

18:00 sati – Posjet katedrali sv. Marka i novouređenoj Opatskoj riznici

19:00 sati –  SVEČANO OTVARANJE SKUPA Hotel „Korčula“ – Korčula

Uvodna riječ organizatora: Igor Fisković, Predrag Marković, Jasenka Gudelj

Pozdrav župana Dubrovačko neretvanske županije, g. Nikole Dobroslavića i

gradonačelnika Grada Korčule, g. Vinka Kapeline

„Povjesničari umjetnosti – autori i urednici novih knjiga i izdanja vezanih za temu skupa“

Darka Bilić, Inženjeri u službi Mletačke Republike: inženjeri i civilna arhitektura u 18. stoljeću mletačkoj

Dalmaciji i Albaniji, Književni krug, Split

Ana Šverko, Giannantonio Selva. Dalmatinski projekti venecijanskoga klasicističkog arhitekta,

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2013.

Nada Grujić, Kuća u gradu, Matica hrvatska Dubrovnik, 2013.

Jasenka Gudelj, Europska renesansa antičke Pule, Školska knjiga, Zagreb, 2014.

Damir Tulić i Nina Kudiš, Opatska riznica, katedrala i crkve grada Korčule, Župni ured, Korčula, 2014.

Katarina Horvat Levaj (ur.), Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku, Institut za povijest PU, Zagreb, 2014.

Alina Payne (ur.), Dalmatia and the Mediterranean, Brill, 2014.

20:30 sati – Zajednička večera sudionika u Hotelu „Korčula“

22.00. sati – Povratak brodicom u Hotel „Bellevue“ – Orebić

1. 10.  2014. (srijeda)

8:30. – Riječ organizatora i pozdrav načelnika Općine Orebić g. Tomislava Ančića

9-10:30 (Dvorana Općine Orebići, predsjedavajući: Dino Milinović)

Maja Zeman  – Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

-„’Javno’ u ‘privatnom’ – upotreba polukružnih eksedri u rimskoj rezidencijalnoj arhitekturi ranocarskog perioda“

Tin Turković  – Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

-„Apolinijski motivi dekoracije Maloga hrama u Splitu“

Josipa Lulić –  Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

-„Intepretatio Romana: susret ilirske i rimske religijske misli u skulpturi“

R  A  S  P  R  A  V  A

10:30-11:15 sati (predsjedavajuća Ana Munk)

Predrag Marković –  Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

-„Samostan sv. Frane u Puli i prekojadranska suradnja – lokalno, regionalno i internacionalno“

Ana Marinković i Matko Matija Marušić  – Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu

-„Politička ikonografija crkvenog prostora: istočnojadranske inačice korske pregrade Sv. Marka u Veneciji“

R  A  S  P  R  A  V  A

– stanka  15  minuta –

11:30 – 13:00 sati ( predsjedavajući: Igor Fisković)

Tatjana Mićević – Đurić,  Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

-„Južnojadransko slikarstvo: prijedlog za zidno slikarstvo južnih jadranskih regija na prijelazu 11. u 12. stoljeće“

Daniela Matetić – Poljak, Umjetnička akademija u Splitu

-„Bizantski ikonografski utjecaji na tegurijima oltarnih ograda iz crkava

Sv. Mihovila na Koločepu i Sv. Marije u Biskupiji kod Knina“

Zoraida Demori – Staničić, Hrvatski restauratorski zavod

-„Ikone Bogorodice s Djetetom iz 14. stoljeća na Jadranu“

—  s t a n k a   z a   r u č a k  —

15:00 – 16:00 sati (predsjedavajuća Iva Pasini – Tržec)

Mirjana Matijević – Sokol, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

-„Evangeliarium Spalatense. Knjiga dviju obala“

Rozana Vojvoda, Umjetnička galerija Dubrovnik

-„Cod.lat. 329 iz Nacionalne knjižnice Széchényi u Budimpešti: Argumenti za zadarsko porijeklo rukopisa

i osvrt na suživot karoline i beneventane u srednjovjekovnim rukopisima Dalmacije i Južne Italije”

R A S P R A V A

stanka 15 minuta –

16:15 – 18:15 sati (predsjedavajući: Joško Belamarić)

Samo Štefanac, Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

-„Nikola Firentinac i toskansko kiparstvo generacije poslije Donatella“

Renata Novak Klemenčič, Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

-„Migracija majstora iz sjeverne Italije u Dubrovnik i iz Dubrovnika u Napulj u prvoj polovici 15. stoljeća“

Višnja Bralić, Hrvatski restauratorski zavod u Zagrebu

-„Likovna naracija i ikonografija zidne slike u vijećnici gradske palače u Rovinju“

Laris Borić, Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru

-„Jedan zaboravljeni Schiavone – creski slikar Ivan Gapić“

R A S P R A V A

19:00 sati – Predstavljanje zbornika radova XIII. Dana Cvita Fiskovića:

“Majstorske radionice u umjetničkoj baštini Hrvatske” –

urednici: Ana Marinković, Ana Munk i Dino Milinović

20:o0 sati – crkvica „Navještenja“: otvorenje izložbe Emila Čolić-Bobanovića

„Slike s Pelješca iz 2014. godine“

2. listopada 2012. (četvrtak)

9:00 – 11:00 sati ( predsjedavajući: Predrag Marković)

Nina Kudiš, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

-„… queli che vagando hor qua hor là per lo Stato a procurarsi il semplice vito, non essendovi qui operationi sufficenti per il loro mantenimento…“: slučaj Cristofora Tasce

Damir Tulić, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

-„Živjeti ili preživjeti u provinciji: kiparstvo u Istri 18. stoljeća između Lagune i Poluotoka“

Mateja Jerman, vanjska suradnica Odsjeka za pov. Umjet. Filozofskog fakulteta

Sveučilišta u Rijeci / doktorandica, Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta  u Zadru

-„Između lava i orla:  riječke sakralne riznice“

Danijel Ciković, vanjski suradnik Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

-„Tradicija opremanja oltara u jadranskom bazenu –

srebrne pale iz Krka i Poreča u svjetlu novih arhivskih istraživanja“

R  A  S  P  R  A  V  A

Stanka 15 minuta

11:15 – 12:45 sati ( predsjedavajuća: Ana Marinković)

Matej Klemenčič, Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

-„Venecija, a ne samo Venecija: kiparstvo i oltari 17. i 18. stoljeća u Dubrovniku u mreži prekojadranskih naručiteljskih veza“

Danko Zelić, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu

-„Arhitektura dubrovačke Place poslije potresa 1667.  – barokni projekt?“

Duško Čikara, Hrvatski restauratorski zavod u Zagrebu

-„Kasnobarokne bračke palače tripartitnog tlocrta“

R  A  S  P  R  A  V  A

–  s t a n k a   z a  r u č a k –

15:00 – 16:00 sati ( predsjedavajuća: Jasenka Gudelj)

Antonia Tomić, Gradski muzej – Drniš

-„Osmanska ostavština u Drnišu: od džamije Halila hodže do crkve Sv. Ante Padovanskog“

Zlatko Karač, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

-„Osmansko-islamska baština u Dalmaciji: umjetničke relacije između Jadrana i Levanta“

–          R  A  S  P  R  A  V  A –

Stanka  15  minuta

16:15 – 17:45 sati ( predsjedavajuća: Zoraida Demori Staničić )

Silvija Banić, doktorandica, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

-„Venecija ili Istanbul? Otomanske svile i njima nadahnute venecijanske tkanine

na liturgijskom ruhu u Hrvatskoj“

Ivana Svedružić Šeparović, Konzervatorski odjel u Splitu, Ministarstvo kulture RH

-„Liturgijsko ruho izrađeno od otomanske svile u Franjevačkom samostanu u Zaostrogu“

Iva Jazbec Tomaić, vanjska suradnica Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / doktorandica, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

-„Putujuće umjetnine: doprinos poznavanju tekstilnih zbirki Sjevernog Jadrana“

R A S P R A V A

18:00 sati – Predstavljanje postera nagrađenih studentskih radova

iz područja povijesti umjetnosti

– Dobitnice nagrade za najbolji diplomski rad Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske 2013. i 2014.

Vedrana Marković, Petra Milovac, Klara Šimičić, Ana Šitina, Andrea Vojvodić, Petra Zoranović

– Dobitnici Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu 2013. i 2014.

Pojedinačne nagrade: Sofija Lovrić, Vanja Trojak, Pia Sopta, Dinko Duančić, Petar Strunje

Grupne nagrade: Istraživanja dvorca Brezovica (Petra Šlosel), Projekt Wikipedija (Jelena Tamindžija)

3. listopada 2012. (petak)

9:00 – 10:00 (predsjedavajući: Zvonko Maković)

Iva Pasini Tržec i Ljerka Dulibić, Strossmayerova galerija starih majstora, HAZU, Zagreb

-„Oblici, načini i kanali prijenosa u procesu formiranja zbirke biskupa J. J. Strossmayera“

Sanja Žaja Vrbica , Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilište u Dubrovniku

-„Novovjeke veze dubrovačkih umjetnika i jadranskih susjeda“

R A S P R A V A

– stanka 15 minuta –

10:15 – 11:45 sati ( predsjedavajuća: Ljerka Dulibić)

Antun Baće – Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Ministarstvo kulture RH

-„Međuratna arhitektura Dubrovnika i nasljeđe Mediterana“

Jasenka Gudelj – Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu

-„L’architettura della Dalmazia: izložba dalmatinske umjetnosti u Rimu u srpnju 1943. godine“

Zvonko Maković  – Odsjek za pov. umjetnosti Filozofskog fak. u Zagrebu, red. prof. u miru

-„Šezdesete: umjetničke i kulturne veze Hrvatske i Italije“

R A S P R A V A

ZAVRŠNA  RIJEČ

SVA  SU  IZLAGANJA VREMENSKI  OGRANIČENA  NA  15 – 20  MINUTA

*     * *

Održavanje skupa financijski su potpomogli:

Ministarstvo znanosti RH,

Zaklada Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti,

Dubrovačko-neretvanska županija,

Grad Korčula

Općina Orebić

Znanstveno-priređivački odbor:

akademik Igor Fisković

dr.sc. Jasenka Gudelj

dr.sc. Predrag Marković

dr.sc. Ana Marinković

dr.sc. Dino Milinović

dr. sc. Ana Munk

Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu