Zaključak o uređenju dječjih igrališta u Korčuli i Račišću

Na temelju članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/14-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule …

Na temelju članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/14-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 15. sjednici održanoj dana 10. studenog 2014. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o uređenju dječjih igrališta u Korčuli i Račišću

1. Odobrava se uređenje dječjih igrališta u Korčuli (kod autobusnog kolodvora), što uključuje uklanjanje „Bounty broda“, i Račišću, u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Korčule za 2014. godinu.

2. Ovlašćuje se Gradonačelnik da poduzme potrebite radnje radi realizacije uređenja dječjih igrališta iz točke 1. ovog Zaključka, kao da se utvrdi tko će upravljati, tj. održavati dječje igralište u Korčuli (kod autobusnog kolodvora).

3. Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 960-03/14-01-14-1

URBROJ: 2138/01-01-14-1

Korčula, 10. studenog 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor