Zahvala humanitarne udruge Kap u moru Dječjem vrtiću Korčula

Tradicionalna humanitarna proljetna priredba „Djeca djeci“ Dječjeg vrtića Korčula održala se 16. svibnja u Centru za kulturu Korčula.

I ove godine su naši mališi, njihovi roditelji i rodbina, njihove odgojiteljice, stručni suradnici i ravnateljica dio prikupljenih sredstava namijenili našoj udruzi „Kap u moru“ koja kroz svoje projekte pomaže u obrazovanju i uključivanju djece s teškoćama još od predškolske dobi.

Ovim putem, dragi mališi, roditelji i djelatnici Dječjeg vrtića Korčula želimo vam zahvaliti što ste udružili svoje snage da još jednom djeca pomognu djeci.

Članovi Udruge „Kap u moru“