Zaključak Izvješća o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2018. g.

KLASA: 601-01/19-01/04
URBROJ: 2138/01-01-19-2
Korčula, 2. svibnja 2019.

 Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a u svezi s člankom 58. stavkom 1. točkom 21. Statuta Dječjeg vrtića Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 8. svibnja 2019. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

Tekst Zaključka možete pročitati ovdje.

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić ing.