Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Centra za kulturu Korčula

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama («Narodne novine», br. 76/93 i 35/08), članka 49. točke 17. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 68 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09, Gradsko vijeće Grada …

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama («Narodne novine», br. 76/93 i 35/08), članka 49. točke 17. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 68 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2010. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Statuta Centra za kulturu Korčula

  • Cijeli dokument pogledaje ovdje.