Zaključak o dodjeli osobne godišnje nagrade Grada Korčule

Na temelju članka 9. i 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) te članka 9. Odluke o sadržaju, …

Na temelju članka 9. i 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/02), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2016. godine donijelo

Zaključak

o dodjeli osobne godišnje nagrade Grada Korčule

konobi „Adio Mare“ vl. Ana Bojić


1. Osobna godišnja nagrada Grada Korčule dodjeljuje konobi „Adio Mare“, vl. Ana Bojić, iz Korčule.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 061-01/16-01/02

URBROJ: 2138/01-01-16-11

Korčula, 4. srpnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.