Zaključak o nekorištenju prava prvokupa dvoetažnog stana u čest. zgr. 181/3 k.o. Korčula (Korčula)

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te …

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2015. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o nekorištenju prava prvokupa dvoetažnog stana u čest. zgr. 181/3 k.o. Korčula (Korčula)

1. Grad Korčula neće koristiti pravo prvokupa sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, dvoetažni stan u prizemlju i katu (ulaz desno) u čest. zgr. 181/3 k.o. Korčula (Korčula, stara gradska jezgra), površine 34,15 m2 m2, gdje je prodavateljica Florence Marie Ithurralde, po cijeni od 90.000,00 EUR (plativo u kunskoj protuvrijednosti na dan prodaje po srednjem tečaju HNB)).

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

Cijeli tekst zaključka možete vidjeti OVDJE.