Zaključak o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl. u turističkoj sezoni 2018. godine

Na temelju  članka 14. stavaka 1. i 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 85/15) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 13. travnja 2018. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl. u
turističkoj sezoni 2018. godine

 1. U svrhu obogaćivanja kulturne, folklorne i gastronomske ponude Grada Korčule, organizirat će se raznovrsne manifestacije na javnim gradskim površinama Grada Korčula i to:

  –  u (ulici) Foši, Korčula,
  –  Trgu pomirenja, Korčula,
  –  u (ulici) 19. travnja 1921. Plokata, Korčula,
  –  na Trgu kralja Tomislava, Korčula,
  –  u predjelu Sv. Anton, Korčula,
  –  u centru mjesta Račišće, Pupnat, Žrnovo – Postrana, Kampuš i Prvo selo, Čara, Zavalatica, Kneže.

 1. Manifestacije iz točke 1. ovog Zaključka održavat će se u razdoblju od 15. svibnja do 1. listopada 2018.godine.

Zaključak pročitajte na linku.