Zaključak o osiguranju sredstava iz HBOR-a za realizaciju određenih projekata

Na temelju članka 49. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2011. godine donijelo Z A K …

Na temelju članka 49. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2011. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o osiguranju sredstava iz HBOR-a za realizaciju određenih projekata

  • Cijeli tekst Zaključka možete preuzeti ovdje (.pdf)