Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja za 2011. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), a u svezi s člankom 34. Statuta Gradskog muzeja, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2012. godine donijelo Z A K L …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), a u svezi s člankom 34. Statuta Gradskog muzeja, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2012. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja za 2011. godinu

  • Kompletan tekst Zaključka pogledajte ovdje (.pdf)