Zaključak o primanju na znanje Izvješća o stanju na javnim površinama na dan 4. studenog 2013

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013. godine donijelo Z A K L J UČ A K Prima se …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013. godine donijelo

Z A K L J UČ A K

Prima se na znanje Izvješće o stanju na javnim površinama na dan 4. studenog 2013.

KLASA: 372-05/13-01/71

URBROJ: 2138/01-01-13-1

Korčula, 13. studenog 2013.

PREDJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor

Tekst Zaključka pogledajte ovdje.