Zaključak o pristupanju izmjeni Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Korčule

Na temelju članka 45. stavka 9. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14), točke IV. Naputka o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak …

Na temelju članka 45. stavka 9. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14), točke IV. Naputka o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenim za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka („Narodne novine“, broj 52/15), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/14-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2015. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o pristupanju izmjeni Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata

od interesa za razvoj otoka Korčule

1. Dana 3. siječnja 2002. godine sklopljen je Sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Korčule broj 09-I-70122/02-19 te I. Dodatak Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Korčule broj 09-I-70122/02-19-D1, od 7 srpnja 2010. godine, između Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo, s jedne strane, i Grada Korčule, Općine Vela Luka, Općine Blato, Općine Smokvica i Općine Lumbarda, s druge strane.

2. Predmetnim Sporazumom utvrđeni su sljedeći kapitalni projekti od interesa za razvoj otoka Korčule, a koji se odnose na Grad Korčulu:

– izgradnja, rekonstrukcija i sanacija vodoopskrbnog sustava u Gradu Korčuli i Općinama Lumbarda, Smokvica, Blato iVela Luka, kojima upravlja NPKL vodovod Korčula i „Vodovod“ Blato

– rekonstrukcija sanacija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u Gradu Korčuli (Korčula, Žrnovska Banja i Račišće), Općina Lumbarda u Lumbardi, Općina Smokvica (naselje Brna i Smokvica), Općina Blato (naselje Blato, Prižba i Prigradica), Općina Vela Luka (naselje Vela Luka sa pripadajućim uvalama)

– sanacija postojećih deponija otpada na otoku Korčuli i izgradnja novog centralnog deponija za sve općine i Grad Korčulu i reciklažnih dvorišta na prostoru Općine Vela Luka

– izrada prostorno-planske dokumentacije za Grad Korčulu i Općine Lumbarda, Smokvica, Blato i Vela Luka

– izgradnja školske sportske dvorane u Gradu Korčuli

– rekonstrukcija „Muzeja Grada Korčule“, zgrade arhiva Grada Korčule, palače Arneri, kino-dvorane

– rekonstrukcija, sanacija i izgradnja trajektnog pristaništa Dominče, gradske luke Korčula, luke u Zavalatici, stare rive u Brni u Općini Smokvica, pristanište „Tatinje“ i mjesne rive u Lumbardi, pristanište na otoku Vrniku-Grada Korčule, rive u Prigradici s lukobranom Općina Blato, trajektno pristanište i stara riva u Vela Luci

– rekonstrukcija, izgradnja i sanacija nerazvrstanih cesta na otoku Korčuli (obilaznica Vela Luka-Poplat), cesta Grštica-Vinače Brna, cesta Pupnat-Kneže, cesta Vela Luka-Gradina-Privala, cesta Smokvica-Blaca, cesta Žrnovo-Žrnovska Banja, cesta Žrnovo-Zmija brda-Lumbarda, obilaznica Lumbarde, izgradnja centralnog parkirališta u Gradu Korčuli, istočna i zapadna zaobilaznica Korčule, cesta Gršćica-Karbuni, parkiralište u Brni

– izgradnja infrastrukture u gospodarskim zonama u Gradu Korčuli, Općinama vela Luci, Lumbardu Smokvici i Blatu

– ulaganje u objekte i opremu za potrebe protupožarne zaštite-nabava vozila

– zatvoreni plivački bazen sa infrastrukturom u Gradu Korčuli

– izrada projektne dokumentacije za značajne projekte Grada Korčule

– uređenje objekta Liburna.

Cijeli tekst Zaključka možete vidjeti OVDJE.