Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2014. godini

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13-pročišćeni tekst), članka 5. Odluke o financiranju političkih stranaka i vijećnika Gradskog vijeća Grada Korčule izabranih s nezavisnih lista iz Proračuna Grada Korčule („Službeni …

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13-pročišćeni tekst), članka 5. Odluke o financiranju političkih stranaka i vijećnika Gradskog vijeća Grada Korčule izabranih s nezavisnih lista iz Proračuna Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/11) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2014. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka

i nezavisnih vijećnika u 2014. godini

1. Ovim se Zaključkom raspoređuju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Korčule (u nastavku teksta: Gradsko vijeće) i nezavisnih  vijećnika  u Gradskom vijeću koji su izabrani s nezavisnih lista, koja su osigurana u Proračunu Grada Korčule za 2014. godinu, u (ukupnom) iznosu od 37.000,00 kn.

Cijeli tekst Zaključka možete vidjeti ovdje.